Adviesraad cliëntenbelangen

Jeugd ggz heeft samen met De Kern en WijZ een adviesraad cliëntenbelangen. Deze raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid. In de adviesraad is er plaats voor (ex)cliënten en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzetten voor de cliënten van Jeugd ggz, De Kern en WijZ.

Eenmaal per 4 weken vindt overleg plaats. Tevens wordt dan ook het overleg met de directie voorbereid dat eveneens eens per 4 weken is. Besproken wordt de gang van zaken in de diverse vestigingen, wat verbeterpunten zijn, wat anders/beter kan en we maken afspraken over verbeterpunten.

Benieuwd wat de adviesraad cliëntenbelangen zoal doet of interesse om als lid toe te treden tot de adviesraad cliëntenbelangen? Bekijk dan dit filmpje: 

https://youtu.be/7WiM-34UAP0 

Wil je meer informatie over de cliëntenraad, ga dan naar de website van de cliëntenraad.

Interessante informatie kun je met de adviesraad delen: Adviesraad@clientenbelangen.nl.

Publicaties