Behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn met de behandelaar. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig een overeenkomst aangaan. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar moeten zelf instemmen met de behandeling. Daarnaast is instemming van de ouders nodig. Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouders vereist. Het kind hoeft dan zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie. Als uw kind en/of u instemt met het behandelvoorstel, is er sprake van een behandelovereenkomst. De overeenkomst wordt door uw kind en/of u en door de behandelaar ondertekend.