Online module

Inhoud

Het doel van de module is om je te helpen om grip te krijgen op je alcoholgebruik.

Deze module behandelt de belangrijkste onderwerpen die relevant zijn bij alcoholproblemen. Denk aan onderwerpen als inzicht in eigen gebruik, het in kaart brengen van risicosituaties en zelfcontroletechnieken. In elke sessie krijgt je informatie, je leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat zelfstandig aan de slag met een of meerdere oefening(en).

Aan het eind van de module heb je praktische handvatten om beter om te gaan met sociale druk, trek en uitglijders. Ook heb je vaardigheden aangeleerd om risicosituaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor mensen die te veel drinken en als gevolg hiervan problemen ondervinden op verschillende levensgebieden. De module kan zelfstandig worden doorlopen.

Opzet

  • Wat is er aan de hand?
  • Moeilijke situaties
  • Wat kan ik doen?
  • Omgaan met sociale druk en trek
  • Uitglijders
  • Hoe nu verder?

Bronnen

De module is gebaseerd op:

  • Protocol voor verslaving vanuit de Cognitieve Gedragstherapie.
  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Achilles Leefstijltrainingen

Aanmelden

meld je aan voor deze module