Informatie voor verwijzers

Vanwege het coronavirus en het voorkomen van de verspreiding van dit virus heeft Jeugd ggz een aantal processen aangepast. Wat betekent dat voor de samenwerking met u als verwijzer?

Blijf verwijzen
Ons uitgangspunt voor u: Blijf verwijzen. We vinden het belangrijk dat u dat blijft doen. Immers mensen die in ‘de normale tijd’ ons nodig hadden, hebben dat nu ook. En misschien nog wel meer. Wel vragen we u om ons te helpen met een goede inschatting over de urgentie van een verwijzing. Dan kunnen we gezamenlijk alert en veilig handelen.

Onze behandelingen gaan op dit moment zo veel mogelijk door. Al is de werkwijze anders dan anders omdat het contact voornamelijk via videobellen of telefoon verloopt. Het is voor iedereen wennen, maar er is volop begrip en deze manier blijkt op dit moment goed te werken. Ook screenings verlopen op deze manier.

Het face to face contact is beperkt tot urgente en/of crisissituaties. Mocht een fysieke afspraak nodig zijn, dan werken onze medewerkers daarbij volgens strakke maatregelen en een checklist om het risico op coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken. Hierbij zal de huisarts ook een rol spelen in verband met de inschatting van een coronabesmetting.

Omdat de omstandigheden zich lastig laten voorspellen zullen we onze zorg en onze behandelmogelijkheden daar steeds zo goed mogelijk op moeten afstemmen. Zieke medewerkers of een verdere aanscherping van maatregelen zal direct gevolgen hebben voor de wachtlijsten of andere onderdelen van de zorg. Het kan dan zijn dat we afspraken toch moeten verplaatsen of dat behandelingen anders lopen dan gepland. We zullen de cliënten daar zo goed mogelijk over informeren. Ondertussen zijn wij er op ingericht om de minimale zorg te kunnen borgen. Afhankelijk van de duur van de crisis en de omstandigheden kan het daarna nog wel enige tijd duren voordat we onze normale processen weer volledig op orde hebben.      

Meer informatie voor verwijzers