Dossier

Van iedere patiënt houdt Jeugd ggz een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. In dit dossier bewaren we gegevens, zoals de behandelingsovereenkomst en de verslagen van de behandelingen.

Ook van uw kind worden de gegevens in een EPD opgeslagen. Met het EPD kunnen behandelaren snel, veilig en betrouwbaar relevante (medische) gegevens met elkaar delen. De kans op (medische) fouten wordt hierdoor kleiner. Ook hoeven uw kind en u niet steeds opnieuw de situatie uit te leggen.

Als een behandelaar het dossier van uw kind wil inzien, moet er een behandelrelatie zijn en het dossier moet nodig zijn voor de behandeling. Wanneer derden gegevens willen inzien, wordt er eerst schriftelijke toestemming aan uw kind en/of u gevraagd.

Het opvragen, verzenden en bewaren van het dossier wordt streng beveiligd. Om te controleren of terecht de gegevens zijn opgevraagd, wordt bijgehouden wie op welk moment de gegevens heeft ontvangen. Hiervoor bestaat een uitgebreide regeling die u kunt opvragen bij de behandelaar.

Rechten t.a.v. het dossier

Alle patiënten bij Jeugd ggz hebben het recht hun dossier in te zien. Daarnaast hebben zij ook het recht:

  • iets toe te voegen aan het dossier;
  • onjuiste gegevens te laten corrigeren in het dossier; 
  • een kopie te krijgen van informatie uit het dossier;
  • om vernietiging van het dossier te vragen.

Als ouder heeft u recht op inzage in die delen van het dossier die over u gaan. Uw kind en u hebben altijd recht op begrijpelijke informatie. Verder zijn uw rechten afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan moet u toestemming geven voor de behandeling. U heeft recht op inzage in het dossier.

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouders moeten instemmen met de behandeling. Uw kind en u hebben, met elkaars toestemming, recht op inzage in het dossier.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen een behandelingsovereenkomst aangaan, zonder toestemming van de ouders. Dat betekent ook dat alleen met toestemming van de jongere informatie of inzage in het dossier mag worden gegeven aan ouders of anderen.

Van deze rechten wordt afgeweken wanneer de behandelaar van mening is dat inzage door de ouders schadelijk is voor het kind of de behandeling.

Het geven van informatie aan anderen is alleen mogelijk als daarvoor toestemming is gegeven, tenzij dit wettelijk anders is geregeld.

Uw kind en u hebben recht op voldoende, begrijpelijke en bij de leeftijd passende informatie over wat er gaat gebeuren en waarom. Bijvoorbeeld over welk onderzoek plaats gaat vinden en waarom.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  (WGBO)

Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

jeugdwet

tijdelijke ministeriële regeling jeugdwet  

website van de Rijksoverheid

Wanneer u meer wilt weten over uw rechten, kunt u ook terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Jeugd ggz is onderdeel van de Dimence Groep. Patiënten van Jeugd ggz kunnen zich wenden tot de patiëntenvertrouwenspersoon van Dimence.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen

Patiëntenvertrouwenspersoon van Dimence

Rijksoverheid - Overzicht rechten in de zorg