Nieuwe vaardigheden en ander gedrag

Cognitieve gedragstherapie (CTG) is een psychotherapeutische methode waarbij gewerkt wordt aan inzicht krijgen in hoe denken, voelen en doen elkaar beïnvloeden. Daarmee kunnen er nieuwe vaardigheden en ander gedrag geleerd worden. CGT is een vrij actieve therapiemethode. Vaak maak je thuis ook registratieopdrachten en oefen je met nieuw gedrag dat je wil leren. Afhankelijk van de leeftijd worden ouders in de sessies of via ouderbegeleiding betrokken.

Daardoor leren kinderen en jongeren anders aan te kijken tegen bepaalde situaties (anders denken) en er anders mee om te gaan.

Cognitieve gedragstheratie is bedoeld voor kinderen en jongeren van 7/8 tot 18 jaar (met emotionele, psychische of psychiatrische problemen )

Deze therapie kan in 12 sessies van een uur al heel effectief zijn. Maar er kunnen ook meer sessies nodig zijn.