Voor mensen met psychische problematiek zoals een persoonlijkheidsstoornis, bipolaire stoornis, depressie, trauma of angststoornis is het krijgen van kinderen en het vormen van een gezin iets om bij stil te staan. De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor je zelf, voor je kind en voor jullie onderlinge band. Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen zorgt voor samenhangende ondersteuning van ouders en kinderen

Contextueel behandelen

Contextueel behandelen Jeugd en Volwassenen is bedoeld voor (aanstaande) ouders met psychische problematiek en hun kind(eren) tot 6 jaar. Je kan al starten met de behandeling aan het prille begin van
de zwangerschap.


Waarom zou je mee doen?
Je wil een goede ouder zijn en het beste voor je kind. Als er bij je zelf problemen zijn, kan de komst van een baby of de zorg voor een klein kindje je extra kwetsbaar maken. Het is misschien moeilijk om een band op te bouwen en om beschikbaar te zijn voor je kind. Die kan hierop reageren met bijvoorbeeld onrust, moeilijk slapen of eten, veel huilen, opstandig gedrag of terugtrekgedrag. Als ouder kun je uit balans raken en er is kans dat een probleem doorgaat naar de volgende generatie.
Jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar in hun ontwikkeling. In deze levensfase kunnen we werken aan het voorkomen van problemen in de toekomst. En voorkomen is beter dan genezen.
In de eerste jaren van het leven wordt de basis gelegd voor een gezonde psychische ontwikkeling. Daarom bieden we ondersteuning zodat je ondanks je eigen problemen, een goede basis kan zijn voor je kind. Het is belangrijk om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen.


Wat kun je verwachten?
Bij Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen werken we met een behandel-duo: iemand van Dimence en iemand van Jeugd ggz. Zij voeren samen een gesprek met jou en eventueel je partner. Aan de hand van jouw wensen en mogelijkheden en ons advies maken we samen een plan. De onderdelen van de behandeling zijn bedoeld voor jezelf, je kind of voor jullie samen. Soms heb je te maken met één van de behandelaren en soms met beide. Om goed samen te werken wisselen de behandelaren onderling informatie uit. Als het nodig is en mogelijk, dan betrekken we ook andere gezinsleden bij de behandeling en andere mensen die belangrijk zijn voor jullie.


De behandeling kan onder meer bestaan uit:
• Individuele of groepsbehandeling voor jezelf.
• Individuele behandeling voor je kind.
• Ouder-kind behandeling voor jou en je kind samen.
• Relatiegesprekkken voor jou en je partner.
• Gesprekken met het hele gezin.
• Ouderbegeleiding voor jou/ jullie als ouders.

Sommigen hebben een korte periode hulp, bij anderen duurt het langer en is de
hulp intensiever. Dat hangt af van je ondersteuningsbehoefte en van de vorderingen
die we maken.


Ben jij zelf of je kind al bekend bij Dimence of bij Jeugd ggz? In dat geval is je eigen behandelaar de helft van het duo.
 

Informatie en aanmelden

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een gezamenlijk initiatief van Jeugd ggz en Dimence.
Ouders met psychische problematiek en hun jonge kinderen (vanaf zwangerschap tot 6 jaar) kunnen zich via verwijzers (huisarts, consultatiebureau-arts, gezinscoach of sociale wijkteam) of hun behandelaar bij Dimence of Jeugd ggz aanmelden.

Dimence Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
T 0570 - 604 000
www.dimence.nl


Jeugd ggz Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
info@jeugdggz.com
T 0570 - 604 100
www.jeugdggz.com


Bij vragen over (verwijzing naar) Contextueel Behandelen Jeugd Volwassenen van
Dimence Deventer kunt u contact opnemen met de volgende personen:


Dimence Deventer
Anneli Hijmans,
klinisch psycholoog team
Persoonlijkheidsproblemen &
Complex Trauma
a.hijmans@dimence.nl
T 0570 604 000


Jeugd ggz Deventer
Marlieke Frieling
GZ-psycholoog
m.frieling@jeugdggz.