Voor mensen met psychische problematiek zoals een persoonlijkheidsstoornis, autisme, een bipolaire stoornis, depressie, trauma of angststoornis is het krijgen van kinderen en het vormen van een gezin iets om bij stil te staan. De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de ouder zelf, voor het kind en voor de onderlinge band. Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen zorgt voor samenhangende
ondersteuning van ouders en kinderen.

 

Contextueel behandelen

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een gezamenlijk initiatief van Jeugd ggz en Dimence. Het is een behandelvorm waarbij ouders met psychische problematiek, bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek, een stoornis in het autistische spectrum, een bipolaire stoornis, trauma, een depressie of angststoornis samen met hun kind worden behandeld. Daarmee kan de intergenerationele
overdracht van psychische stoornissen worden beperkt of voorkomen. Ouders met psychische problematiek en hun jonge kinderen (vanaf zwangerschap tot 6 jaar) kunnen zich via verwijzers of hun behandelaar  hiervoor aanmelden.


Aanleiding

Kinderen zijn in de eerste levensjaren sterk afhankelijk van hun directe omgeving en hun ouders. Het brein ontwikkelt zich razendsnel en in deze vroege jaren wordt de basis gelegd voor de veiligheid en hechting. Wanneer ouders door eigen problematiek en/of (hechtings-) trauma’s minder beschikbaar kunnen zijn voor hun jonge kinderen, kan dat een bedreiging vormen voor hun ontwikkeling. Ook kan de komst van een kind de eigen problematiek verhevigen. Psychopathologie kan zo overgaan van generatie op generatie. Denkt u dat er sprake is van een risico bij ouders en hun kind, dan kunt u hen doorverwijzen naar  Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen”.


Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen slaat een brug tussen (geestelijke) gezondheidszorg voor jeugd en volwassenen. Gezinsleden worden niet afzonderlijk behandeld, maar in hun samenhang als gezin binnen de context waarin zij leven, vanuit de gezamenlijke expertise van Dimence, Jeugd ggz en eventueel andere betrokken hulpverleners.


Doel

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een verbetering van de kwaliteit van zorg voor zowel ouder als kind. Het doel is om de ontwikkeling en intergenerationele overdracht van psychopathologie
te beperken en de relatie tussen ouders en kinderen te verbeteren.


Voor wie

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is bedoeld voor (aanstaande) ouders met psychopathologie en hun kind / kinderen tot 6 jaar. Ouders kunnen al starten met de behandeling aan het prille begin van de zwangerschap.
Jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar in hun ontwikkeling. In deze levensfase is er vanuit preventief oogpunt veel winst te behalen voor zowel kind als ouder.

Werkwijze
Cliënten voor Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen zijn hiervoor aangemeld door hun verwijzer of ze zijn intern verwezen vanuit een intake of door hun behandelaar.
In een multidisciplinair overleg met behandelaren van Jeugd ggz en van Dimence wordt gekeken naar de diagnostiek van de problematiek bij de volwassene, het kind en de ouder-kindrelatie.
Afhankelijk van wat nodig is kan een behandeltraject kort of langer durend zijn, en gelijktijdig of gefaseerd bij Jeugd ggz en Dimence plaatsvinden

Informatie en aanmelden

Aanmelding voor Contextueel behandelen Jeugd en Volwassenen kan op de gebruikelijke manier via Izit, zorgmail, telefonisch of schriftelijk. Er is zowel voor ouder als kind een verwijzing nodig voor specialistische GGZ.
Voor de Jeugd ggz kan de huisarts, het Sociaal Wijkteam of CJG als verwijzer optreden. De aanmelding kunt u verzenden naar Dimence of naar Jeugd ggz. Als u in de verwijsbrief aangeeft dat het om Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen gaat, leggen wij achter de schermen meteen de juiste verbindingen.


Dimence
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
T 038 4692 200
www.dimence.nl


Jeugd ggz
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
info@jeugdggz.com
T 038-4692 500
www.jeugdggz.comMet vragen over (verwijzing naar) Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen kunt u contact opnemen met


Dimence Zwolle
Marije Blonk,
psychotherapeut
m.blonk@dimence.nl
T 038 4692 400


Jeugd ggz Zwolle
Sandra de Caluwe,
GZ-psycholoog
s.decaluwe@jeugdggz.com
T 038 4692 500