Contextueel behandelen

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een gezamenlijk initiatief van Jeugd ggz en Dimence. Het is een behandelvorm waarbij ouders met psychische problematiek, bijvoorbeeld
persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, een stoornis in het autistische spectrum, een bipolaire stoornis, trauma, een depressie of angststoornis samen met hun kind worden behandeld. Daarmee kan worden voorkomen dat psychische problemen van generatie op generatie over gaan.


Waarom zou je mee doen?
Als er bij jou psychische problemen zijn kan het extra moeilijk zijn om de zorg voor je gezin en die voor jezelf in een goed evenwicht te brengen. Of je kinderen nu nog op de basisschool zitten of inmiddels in de puberteit zijn, elke fase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die soms moeilijk te hanteren zijn wanneer je zelf problemen heeft. Het kan ook gebeuren dat je kind een eigen probleem ontwikkeld heeft, of dat ontwikkeling van je kind negatief beïnvloed wordt door de psychische problemen waar je zelf aken heeft. ok kan het voorkomen dat er zowel bij als bij een of meer van je kinderen een -erfelijke-  ontwikkelingsstoornis is vastgesteld, zoals autisme of ADHD. Met deze ontwikkelingsproblematiek binnen het gezin wordt de omgang met elkaar soms wel erg ingewikkeld. Het is dan belangrijk om goede hulp te geven aan jou als ouder, aan je kind, maar vooral ook aan jullie samen. Wij bieden aan om te ondersteunen en om ondanks je eigen problemen en die van je kind, een goede balans in het gezin te vinden.


Wat kun je verwachten?

Bij Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen werken we met een behandel-duo: iemand van Dimence en iemand van Jeugd ggz. Zij voeren een eerste gesprek met jou. Aan de hand van jouw wensen en mogelijkheden en ons advies maken we samen een plan.


De onderdelen van de behandeling zijn bedoeld voor jou, voor je kind of voor jullie samen. Soms heb je te maken met een van de behandelaren en soms met beide. Als het nodig is en mogelijk, dan betrekken
we ook andere gezinsleden bij de behandeling en soms ook andere mensen die belangrijk zijn voor jullie..


De behandeling kan onder meer bestaan uit:
• Thuisbehandeling
• Familie-psycho-educatie (FLAT)
• Ouder-kind-behandeling
• Ouderbegeleiding
• Individuele therapie voor de ouder alleen
• Individuele therapie voor het kind alleen
• Traumabehandeling
• Gezinstherapie


Sommigen hebben een korte periode hulp, bij anderen duurt het langer en is de hulp intensiever. Dat hangt af van jouw ondersteuningsbehoefte en de vorderingen die we maken.
Ben je bekend bij Dimence of bij Jeugd ggz? In dat geval is uw eigen behandelaar de helft van het duo.

Informatie en aanmelden

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een gezamenlijk initiatief van Jeugd ggz en Dimence.
Ouders met psychische problematiek en hun schoolgaande kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen zich via verwijzers of hun behandelaar hiervoor aanmelden.


Dimence
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
T 038 4692 200
www.dimence.nl


Jeugd ggz
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
info@jeugdggz.com
T 038-4692 500
www.jeugdggz.com


Met vragen over (verwijzing naar) Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen kunt u contact opnemen met Dimence Zwolle


Harmke Nygård – Smith,
Klinisch psycholoog
h.nygard@dimence.nl
T 038 4692 400


Jeugd ggz Zwolle
Loes Roelands,
GZ-psycholoog
l.roelands@jeugdggz.com
T 038 4692 500