Instellen, volgen en afbouwen
We helpen het liefst zonder medicatie.Maar als het toch nodig is, zoeken onze psychiaters en artsen naar het best passende medicijn in de juiste hoeveelheid. Dat noemen we ‘instellen’. Dat is altijd persoonlijk maatwerk omdat iedereen weer anders reageert op medicijnen. Als de juiste instelling is gevonden, wordt het medicijngebruik gevolgd. In de loop van de tijd kan er immers iets veranderen. Bijvoorbeeld in  de omgeving van de cliënt, in zijn reactie op het medicijn of in zijn ontwikkeling. Tijdens het volgen van het medicijngebruik speelt altijd de vraag: ‘Wanneer kunnen we stoppen’. En wanneer de medicatie wordt afgebouwd is het  belangrijk om alert te zijn op de gevolgen voor de cliënt.


Wie doet wat?
Het instellen, volgen en afbouwen van medicatie, gebeurt altijd door een arts. Een psychiater is het meest gespecialiseerd, maar ook artsen en verpleegkundig specialisten kunnen medicijnen voorschrijven en het gebruik ervan volgen of aanpassen.

De(-)medicatiepoli werkt samen met ggz-behandelaren, artsen en wijkteams.
Ggz behandelaren Psychologen, psychotherapeuten en POH’s-Ggz kunnen wel behandelen, maar geen medicijnen voorschrijven en medicijngebruik begeleiden. Daarvoor kunnen hun cliënten terecht bij De(-)medicatiepoli

Artsen
De samenwerking met artsen (ggz-arts, kinderarts, jeugdarts, huisarts) en verpleegkundig specialisten is gebaseerd op  vertrouwen. Wanneer een cliënt is ingesteld dan draagt de psychiater het volgen van het medicijngebruik over aan de huisarts, zodra dat verantwoord is. En omgekeerd: wanneer een huisarts inschat dat er gespecialiseerde deskundigheid nodig is, dan verwijst hij zijn cliënt naar de psychiater voor begeleiding. Dat geldt met name ook voor het afbouwen: vaak is daarbij het specialisme vereist van de psychiater.


Wijkteams
Medewerkers van wijkteams komen soms in situaties waarin sprake is van medicijngebruik in het kader van ggz-behandeling.
Zij kunnen voor vragen altijd terecht bij De(-)medicatiepoli.

Consultatie
De consultatiefunctie betekent dat onze specialisten graag meekijken en meedenken. Ggz behandelaren, artsen en wijkteams, én cliënten van Jeugd ggz en hun ouders mogen altijd vragen stellen aan De(-)medicatiepoli.

Bereikbaarheid
De(-)medicatiepoli is tijdens kantooruren bereikbaar via de telefoonnummers en emailadressen van onze locaties. Ons streven is om binnen een dag op vragen te reageren