behandeling voor trauma na seksueel geweld

De horizonmethode bestaat uit gestructureerde modules rond thema’s die verband houden met traumatisering in het algemeen (zoals algemene angst, schuld en hulpeloosheid) en de specifieke aspecten van het doorgemaakte trauma (zoals seksuele angsten, angst voor straf, angst voor het opnieuw ontmoeten van de pleger, angst dat het opnieuw zal gebeuren en geheimen). Hierbij staat niet het praten, maar het doen centraal. Via creatieve en motorische werkvormen wordt aan de thema’s gewerkt. Thema’s zijn bijvoorbeeld schaamte, schuld, lichaamsbeleving, gevoelens tov de  dader en geheimen.

De horizonmethode is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Maar we zorgen ervoor dat de groepen bestaand uit kinderen of jongeren van ongeveer de zelfde leeftijd.

De groep omvat 14 bijeenkomsten. Parallel aan de groep loopt een groepsbehandeling voor de ouders, waarin de ondersteuning van het kind bij de verwerking van de traumatische ervaringen, het overkomen van de (tijdelijke) opvoedingsonmacht en de omgang met de eigen woede, teleurstelling, schuld en angst voor de toekomst van het kind centraal staan.