voor ouders en kinderen bij een moeilijke echtscheiding

Kinderen uit de Knel is een groepsaanbod voor ouders en kinderen dat wordt in verschillende regio's aangeboden door verschillende samenwerkingsverbanden.

In de Psychotherapie(groepen) werken vier gescheiden ouderparen aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen werken in dezelfde tijd aan tekeningen of een film over dit thema. Deze film wordt aan het eind aan de ouders vertoond. Ook ouders maken een presentatie voor hun kinderen

De bedoeling van deze groepstherapie is om de nadelige effecten van problematische echtscheidingen (met mogelijk psychologische/psychiatrische problematiek) op kinderen te beperken. In de therapie staat het welzijn van de kinderen steeds centraal.

Kinderen uit de Knel is bedoeld voor ouders die er na echtscheiding én na omgangsbegeleiding c.q. intake niet in slagen afspraken te maken over het ouderschap én/of bij wie mogelijk sprake is van psychiatrische/psychologische problematiek. Als de aanpak werkt, zijn zij aan het eind in staat op een constructieve manier afspraken te maken over het ouderschap, waardoor de nadelige (traumatische) effecten van de scheiding op kinderen worden beperkt.

De oudergroep (ex partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, 1 keer per 14 dagen. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.

Website

kinderen uit de knel