Door bezig te zijn leer je je lichaamssignalen, gevoelens en eigen gedrag herkennen en begrijpen. Je leert hierdoor je klachten en problemen anders op te lossen. Soms is dat best lastig. Maar je krijgt hierbij steun van de psychomotorisch therapeut. Bij PMT gaat het erom hoe je met de verschillende activiteiten omgaat. Het is dus helemaal niet nodig om goed te kunnen sporten.

Is PMT iets voor jou?
Bij de PMT komen jongeren met verschillende problemen, bijvoorbeeld:
• conflicten hebben met anderen;
• je eenzaam en alleen voelen (depressief)
• druk en chaotisch zijn
• geen controle over boosheid
• jezelf als negatief ervaren
• (faal)angstig zijn
• moeite hebben met contact maken
• niet kunnen of durven praten over dingen die gebeurd zijn
• lichamelijke klachten hebben (bijvoorbeeld je gespannen voelen)

De therapie
We starten met een kennismakingsgesprek. Daarna kijken we een aantal keer wat jij als probleem ervaart. Met jou en je ouders overleggen we of PMT je kan helpen. Bij PMT kun je zowel individueel als in een groep aan het werk.

Individuele therapie
Bij de individuele PMT ga je samen met de therapeut aan de slag om jouw doelen te behalen. Wanneer deze behaald zijn, kun je in overleg stoppen.

De ouders van Kim (14) zijn pas gescheiden. Sindsdien is ze erg gesloten en op zichzelf. Op school haalt ze slechte cijfers. Tijdens een badmintonactiviteit waarbij ze regels moet maken, blijkt dat ze na 10 minuten nog geen regels heeft gemaakt. Wanneer dit besproken wordt, zegt Kim dat ze dit niet te durft. Bij de volgende activiteiten helpt de therapeut haar. Waardoor haar zelfvertrouwen toeneemt en ze ook thuis weer meer dingen onderneemt.

Groepstherapie
In de PMT-groep zitten jongeren van dezelfde leeftijd. Ze kunnen hetzelfde lastig vinden als jij. Hierdoor kun je veel van elkaar leren. Door samen oefeningen te doen en hierover te praten, merk je dat je steeds beter met problemen leert omgaan. Als jij vindt dat je genoeg geleerd hebt, kun je in overleg stoppen. 

Rafael (16 jaar) wordt snel boos en agressief. Tijdens de PMT leert hij de signalen die zijn lichaam geeft en zijn emoties te herkennen. Door verschillende oefeningen gaat Rafael na waar zijn boosheid vandaan komt. Nu kan hij zijn eigen spanningsthermometer samenstellen. Deze drukt de fases van Rafaels boosheid uit. Hierdoor kan hij voortaan zijn boosheid beter voelen aankomen, zodat hij hierover meer controle heeft.