STEPS bestaat uit psycho-educatie, praten en schrijven over de traumatische gebeurtenis, exposure in vivo, cognitieve herstructurering en terugvalpreventie. In de behandeling van langdurig seksueel misbruik word er daarnaast ook creatieve en psychomotorische technieken ingezet. Het doel van STEPS is het corrigeren van niet reële gedachten over het seksueel geweld en het verminderen van herbelevingen, angst en het vermijdingsgedrag.

STEPS is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar die eenmalig seksueel geweld of langdurig misbruik hebben meegemaakt.

STEPS kan in een groep of individueel worden gevolgd. De groepsbehandeling bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De individuele behandeling uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. Naast de behandeling voor adolescenten is er een parallelle ouderondersteuning.

NB. Steps wordt alleen aangeboden bij Jeugd ggz Zwolle