Informatie voor jongeren vanaf 16 jaar

“Ik ben vaak heel bang.”

“Ik heb vaak last van een dip.”

“Ik voel me eenzaam.”

“Ik wil niet meer thuis wonen.”

“Ik heb problemen met eten.”

“Ik zie dingen die er niet zijn.”

Soms horen deze vragen bij een bekend psychisch probleem, bijvoorbeeld depressie, ADHD of eetproblemen. Bij Jeugd ggz werken hulpverleners die je kunnen helpen. Met wie je een afspraak hebt, hangt af van je problemen.

Kennismaken

Het eerste gesprek is een kennismaking. Hierin bespreek je met je hulpverlener je klachten en wij zoeken uit wat er aan de hand is. Waar loop je tegenaan? Waar heb je last van? Als we niet meteen weten wat er aan de hand is, kan het zijn dat we extra onderzoeken doen. En als wij jou niet kunnen helpen, dan adviseren wij jou over andere mogelijkheden.

Een plan maken

Bij de volgende afspraak bespreek je met de hulpverlener de behandeling. Samen stellen jullie een zorgplan op. Hierin staan de afspraken die je maakt met de hulpverlener. Als je het eens bent met het plan, zet je je handtekening eronder en geef je ons toestemming om je te helpen.

Jongeren van 16 jaar en ouder hebben hiervoor geen toestemming nodig van hun ouders. Wel vinden wij het belangrijk om je ouders ook bij je behandeling te betrekken als dit zinvol is.

Aan de slag

Soms is praten genoeg, soms ga je dingen doen, bijvoorbeeld creatieve therapie of bewegingstherapie. Dit kan alleen of in een groep met jongeren die in dezelfde situatie zitten als jij.

Hoe lang je met ons samenwerkt, hangt af van hoe snel het beter met je gaat.

Belangrijk om te weten

We proberen de afspraken buiten school- of werktijd te plannen. Bij de afsprakenbalie kun je vragen om herinnerings-smsjes. Als je niet kunt, bel ons dan uiterlijk een dag van tevoren.

Alles wat je bespreekt en alles wat we over je opschrijven, blijft geheim. Alleen als jij dat goed vindt, mag de hulpverlener met iemand anders over je problemen praten. Alleen als je via Bureau Jeugdzorg bij ons bent gekomen zijn we verplicht om Bureau Jeugdzorg te informeren. Ook als we geen toestemming hebben van jou of je ouders.

Je hebt het recht om alles te weten over je behandeling. Als je je niet prettig voelt bij je hulpverlener, dan kun je dat gewoon zeggen.

Kosten

De behandeling van jeugd tot 18 jaar wordt door de gemeente betaald. Hiervoor heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of jeugdarts nodig, of een aanmelding door de gemeente (Sociale Wijkteam of CJG).

Rechten en plichten

Je rechten en plichten staan beschreven in de algemene folder ‘Welkom bij Jeugd ggz’.

De behandeling was eigenlijk meer samenwerking; ik heb heel veel zelf gedaan!

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers terecht bij de behandelaar of neem contact op met Jeugd ggz.

Bereikbaarheid:

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Buiten deze uren is Jeugd ggz voor spoedeisende situaties bereikbaar via de huisartsenpost.