Informatie voor als je kind bij ons in behandeling komt

Welkom bij Jeugd ggz

Je kind is of komt in behandeling bij Jeugd ggz omdat er hulp is gezocht en wij dit kunnen bieden. Er zijn vast veel vragen over de behandeling en over de rol als ouder(1). In deze brochure hopen we daar zoveel mogelijk antwoorden op te geven. 

Zijn er na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust aan de behandelaar.

1) Daar waar ouder staat, kun je ook ouder, voogd of verzorger lezen

Welke hulp

Jeugd ggz helpt kinderen met allerlei problemen. Er werken verschillende behandelaren bij Jeugd ggz. Dit zijn bijvoorbeeld psychologen, psychiaters en verpleegkundigen. Door wie uw kind wordt geholpen, is afhankelijk van de situatie en de klachten kind.

Wie helpen wij?

Jeugd ggz is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De hulp kan zich richten op alleen het kind of de jongere zelf, maar ook op de ouders en andere mensen in hun leefomgeving.

Jouw rol

Bij jonge kinderen is de hulp bij aanmelding, gesprekken, de behandelingsovereenkomst en behandeling vooral gericht op de ouders. Bij kinderen vanaf 12 jaar komen de ouders vaak meer op de achtergrond. Jouw kind speelt dan zelf de belangrijkste rol.

Kennismaken

Het eerste gesprek met de behandelaar is een kennismakingsgesprek. Hierin bespreekt u samen de klachten. Wanneer uw kind jonger is dan 16 jaar, bent u ook bij de eerste gesprekken aanwezig. In een vervolggesprek neemt de behandelaar de behandeling met uw kind en u door en stelt hij een behandelingsovereenkomst op. De behandelingsovereenkomst is de basis voor de zorg die uw kind krijgt. Bij Jeugd ggz werken we volgens het ‘stepped care-principe’. Dit betekent dat we stap voor stap behandelen. Uw kind krijgt niet minder, maar ook niet meer zorg dan nodig is.

Zorgprogramma’s

Jeugd ggz geeft haar zorg vorm aan de hand van zorgprogramma’s. In een zorgprogramma staan alle behandelmethodes die wij inzetten voor mensen met vergelijkbare problemen. De zorgprogramma’s zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast het volgen van de landelijke richtlijnen, worden nieuwe behandelmethoden uit (eigen) onderzoek toegevoegd. Hiermee bieden we uw kind en u de best mogelijke zorg.

Behandelingsovereenkomst

In de praktijk zijn er verschillende benamingen voor de behandelingsovereenkomst tegenkomen; zoals zorgplan, behandelplan of behandelovereenkomst

In de behandelingsovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn met de behandelaar. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig een overeenkomst aangaan. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar moeten zelf instemmen met de behandeling. Daarnaast is instemming van de ouders nodig. Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouders vereist. Het kind hoeft dan zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie.

Als uw kind en/of u instemt met het behandelvoorstel, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. De behandelingsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en door uw kind en/of u en door de behandelaar ondertekend.

Wat verwachten wij van ouders?

Onderlinge afspraken tijdens de behandeling zijn belangrijk. Wij houden ons aan de afspraken en verwachten dat ook van uw kind en u. Wanneer u in bepaalde situaties de afspraken niet na kunt komen, gaan wij ervan uit dat u dat op tijd aangeeft.

Wachttijd

Het kan voorkomen dat uw kind en u moeten wachten voordat er met de behandeling gestart kan worden. We beseffen dat dat vervelend is. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Wanneer u in de tussentijd vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met een Jeugd ggz-locatie bij u in de buurt.

Elektronisch patiëntendossier

Van iedere patiënt houdt Jeugd ggz een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. In dit dossier bewaren we gegevens, zoals de behandelingsovereenkomst en de verslagen van de behandelingen.

Ook van uw kind worden de gegevens in een EPD opgeslagen. Met het EPD kunnen behandelaren snel, veilig en betrouwbaar relevante (medische) gegevens met elkaar delen. De kans op (medische) fouten wordt hierdoor kleiner. Ook hoeven uw kind en u niet steeds opnieuw de situatie uit te leggen.

Regels rond dossier

Als een behandelaar het dossier van uw kind wil inzien, moet er een behandelrelatie zijn en het dossier moet nodig zijn voor de behandeling. Wanneer derden gegevens willen inzien, wordt er eerst schriftelijke toestemming aan uw kind en/of u gevraagd.

Het opvragen, verzenden en bewaren van het dossier wordt streng beveiligd. Om te controleren of terecht de gegevens zijn opgevraagd, wordt bijgehouden wie op welk moment de gegevens heeft ontvangen. Hiervoor bestaat een uitgebreide regeling die u kunt opvragen bij de behandelaar.