Ik ben Nienke en ik ben senior psychomotorisch therapeut.

Psychomotorische therapie (PMT) is een vorm van behandelen waarbij kinderen en jongeren in de gymzaal door sport en bewegen leren omgaan met hun problemen. In die gymzaal gebruik ik alles wat daar beschikbaar is. Denk aan de matten, ringen, wandrekken, ballen etc. Door verschillende opdrachten en activiteiten uit te voeren en stil te staan bij deze ervaringen wordt vaak duidelijk hoe kinderen/jongeren denken, voelen en handelen. Door ruimte te geven om te experimenteren binnen de opdrachten kan er geoefend worden met nieuw gedrag en ervaren kinderen/jongeren de effecten ervan. Ik vind het belangrijk dat kinderen/jongeren hun eigen keuzes leren maken, zelf experimenteren en zoeken naar oplossingen. Ik geef hiervoor veel ruimte, maar zorg wel altijd voor een veilige omgeving. Wanneer situaties goed gaan en/of lukken, kan ik hier erg van genieten en probeer ik deze succeservaringen samen met het kind/de jongere te vieren.

Ik ben ervan overtuigd dat lichaam en geest bij elkaar horen en verbonden zijn en dat je dus door ervaringen in sport en spel en door te bewegen kunt leren. Natuurlijk praten we ook over de dingen die je binnen de PMT doet en over situaties die je dwars zitten of waar je last van hebt. Ik kan dan helpen om meer overzicht te scheppen. Dat doe ik bijvoorbeeld door al pratend schema’s of tekeningen te maken. Vaak helpt het om door beelden meer zicht op de situatie te krijgen. Daar kunnen we dan mee aan de slag. Omdat PMT meestal niet als heel zwaar wordt ervaren, komen kinderen en jongeren over het algemeen graag.

Ik help graag op een zo goed mogelijk manier zo veel mogelijk mensen. Dat betekent dat ik altijd met het kind/de jongere en zijn ouders samen een plan maak. De doelen zijn dan duidelijk en daardoor doen we de dingen die nodig zijn en weten we waar we aan toe zijn. Tevens geeft dit duidelijkheid over wanneer de behandeling kan worden afgerond. Ik werk in een team en samen zorgen we dat je de best mogelijke hulp krijgt. Evalueren doe ik graag met kind/jongere en ouders samen. Het is voor mij belangrijk om duidelijk en transparant te zijn.

Abonneer op Nienke Frederiks