In mijn werk probeer ik via het middel bewegen en lichamelijkheid met de kinderen en jongeren te kijken en vooral te ervaren hoe het met hun gaat bij lastige thema’s.

Concreet betekent dat dat ik met de jongere ons gymzaaltje in ga. We gaan bezig met voetballen, klimmen, bouwen, mikken, gooien, ontspannen. Tijdens het ‘doen’ kijken we voortdurend hoe het gaat; wat je ervan vindt, wat je erbij voelt, wat het met je doet.

Mijn uitdaging is het bewegingsarrangement zo te kiezen dat de jongere iets tegenkomt van zichzelf dat lastig is en dat we samen kunnen experimenteren hoe we dit ‘lastige’ om kunnen buigen naar íets beters’.

Op een ervaringsgerichte manier bezig zijn met behandeling spreekt mij het meest aan in deze vorm van therapie. Een goed leven moet je ervaren en dus doen. PMT moet je doen, altijd in beweging. Dat is bij uitstek een manier wat voor ieder mens, jong en oud goed is!

Abonneer op Pieter Pols