Ik werk sinds 2004 bij Jeugd ggz als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Daarvoor heb ik in een kliniek gewerkt voor kinder- en jeugdpsychiatrie en in een kliniek voor volwassenpsychiatrie.
 
In het contact met ouders en/of de jongere/kind met psychische problemen hecht ik waarde aan verbinding aangaan, betrokkenheid, vertrouwen, oprechte interesse, transparant en duidelijk zijn, samenwerken, zoektocht naar wat werkt.
 

Ik hoop door middel van mijn kennis en ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen/jongeren, die bij ons in zorg komen, waarbij nauwe samenwerking met het netwerk rondom de kinderen/jongeren belangrijk is.

Abonneer op Ronald te Wierik