Ruim 5 jaar werk ik als Sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen de JeugdGGZ en ben nu in opleiding voor Systeemtherapeut. 

Herken je dat: er zijn spanningen, je voelt dat er door problemen afstand is ontstaan. Dat je elkaar daardoor uit het oog bent verloren. Er zijn problemen in de communicatie, er is wederzijds onbegrip en je probeert al heel lang om de problemen in je eentje op te lossen. 

Telkens weer merk ik dat een klacht of probleem niet op zichzelf staat. Het heeft een effect op een veel groter geheel.  De klacht heeft ook invloed op jouw belangrijke naasten (ook wel je systeem genoemd), maar je omgeving heeft ook invloed op jouw klachten.  Daarom heb ik aandacht voor alle leden in een gezin. Iedereen mag zijn visie geven op de situatie.  Ik hoor graag wat voor betekenis de klacht voor jou en je omgeving heeft.  Door onpartijdig te zijn, wil ik graag naast jullie komen te staan. Samen bekijken we de situatie van meerdere kanten.  

Het is mooi om te zien dat er meer begrip voor elkaar ontstaat wanneer iedereen de ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen en er geluisterd wordt naar het verhaal van de ander. Dan kan er ook samen gezocht worden naar mogelijke oplossingen.  

Het is de bedoeling dat ik er tijdelijk ben om jullie weer op weg te helpen. Daarom ben ik in eerst gericht op verandering en mogelijkheden, maar soms ook op acceptatie van wat niet te veranderen is. Ik probeer jullie je krachten en positieve kanten te laten ontdekken en die in te zetten.  

Ik heb een enorm afwisselende baan. Ik zie mijn cliënten op kantoor, bij hen thuis maar soms ook in pleeggezinnen of bij opa’s en oma’s.  Als het nodig is kom ik ook op scholen om mee te denken hoe het daar loopt.  

Abonneer op Angelique Benjamins - Bartelings