Als secretaresse wil ik een goed overzicht houden voor zowel de cliënt als voor de behandelaar,
door afspraken goed en tijdig in te plannen in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Zodat het haalbaar is voor de cliënt om zijn/haar dagelijkse leven zo goed en prettig mogelijk om de behandeling heen te plannen.
Hierbij vind ik het belangrijk om de behandelaar zo goed mogelijk te ondersteunen zodat hij/zij zich goed kan focussen op de behandeling van de cliënt.
Dit om een steentje bij te dragen aan een goed verloop van een behandeling/herstel.

Abonneer op Susanne van der Ham