Dr. Janne Visser, kinderpsychiater, IMH Specialist

Als kinderpsychiater wil ik bijdragen aan goede diagnostiek van kinderen met als doel te komen tot een degelijk, bruikbaar en uitvoerbaar behandeladvies. Hierbij is aansluiting bij en samenwerking met kind en met ouders/verzorgers een belangrijke voorwaarde.

Mijn speciale expertise ligt bij kinderen onder de zes jaar.

Abonneer op Janne Visser