Een goed leven  bestaat voor mij uit het zien dat kinderen en jongeren binnen hun eigen mogelijkheden zich ontwikkelen. Daar waar dit  stagneert begint mijn werk en ga ik in gesprek met  het kind of de jongere,  de ouders/verzorgers en andere  betrokken professionals.  Samen gaan we ontdekken wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer verder te kunnen. 

Ik vind het belangrijk om creatief te denken en te handelen. Gaat het niet linksom….dan maar rechts! De band tussen ouders en jonge kinderen heeft in het bijzonder mijn interesse. Je zult mij dan ook zeker tegenkomen in casussen waar  het gaat om de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie.

Ik ben trots op het team waarin ik werk. De motivatie om goede zorg te leveren is hoog. We vinden het belangrijk om elkaars kwaliteiten te kennen en in te zetten.  Als er ergens een crisis ontstaat, weten collega’s mij te vinden en ga ik er op af.

Ondertussen geniet ik ook van de prachtige natuur op de noord Veluwe.  Over een goed leven gesproken 😉

Abonneer op Carla de Breij - op de Dijk