Als gezinsbehandelaar werk ik nu al 3 jaar bij Jeugdggz Arnhem. Ik kom veelal bij gezinnen thuis. In mijn werk ga ik met gezinnen op zoek naar oplossingen die bij het gezin passen. Ik kijk samen met ouders waar hun kracht ligt en kijk waar zij hulp en ondersteuning in nodig hebben. Afhankelijk van de vraag stellen we doelen op waaraan we gaan werken. Dit kan gericht zijn op het kind, de ouder-kind relatie, structuur, uitleg en aanpak van bepaald gedrag etc. Ik overleg met ouders wat de frequentie is van mijn bezoeken, passend bij de situatie. Meestal is dit bij de start intensief en wordt het daarna in overleg afgebouwd.

Ik ben HBO geschoold, heb veel op groepen in de jeugdhulpverlening gewerkt en heb van daaruit de overstap gemaakt naar de ambulante gezinsbegeleiding. Ik heb nog niet zo lang geleden de opleiding Intensief Ambulante Gezinsbehandeling afgerond.

Abonneer op Annet Notkamp