Ik ben 33 jaar oud, getrouwd en vader van een dochter.

Ik werk bij Jeugd ggz als psycholoog en gezinstherapeut. Als psycholoog heb ik kennis over psychiatrische problemen (denk bijvoorbeeld aan autisme, trauma of ADHD) en hoe hiermee om te gaan. Als gezinstherapeut ben ik erop gericht om gezinsleden die bij ons komen (waarbij al dan niet psychiatrische problemen spelen) zich verbonden te laten voelen met elkaar.

Veel mensen houden wel van elkaar en willen elkaar gelukkig maken, maar hebben moeite om goed met elkaar te communiceren of durven zichzelf niet echt open te stellen. Bang door teleurstellingen in het verleden, of gekwetst door dingen die er zijn gebeurd, is het soms moeilijk voor mensen om de verbinding met de ander te vinden. Hierin wil ik graag helpen. Door mensen te helpen de woorden te vinden voor wat ze denken en voelen, probeer ik meer begrip, communicatie en verbinding tot stand te brengen binnen het hele gezin. Dit met als doel dat elk gezinslid zijn volle potentie vindt als individu, maar daarnaast zich ook geliefd en verbonden voelt met geliefde mensen om zich heen.

Ook al speelt er soms psychiatrie die wellicht voor een deel blijvend zal zijn, als je je gesteund en gekend voelt door een ander, kan je een hoop aan. Daarin help ik graag mee.

Abonneer op Gido Willemsen