Mijn naam is Lisanne Schuurhuis en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Jeugd ggz.
In mijn werk spreek ik ouders, kinderen en jongeren die met verschillende vragen komen.

Ik vind het belangrijk om de klachten waarmee zij komen te begrijpen en samen met hen op zoek te gaan naar de puzzelstukjes.
Daarbij vind ik het ook belangrijk om te kijken naar wat er wel goed gaat.
Naar aanleiding hiervan kan vervolgens worden gekeken of er aanknopingspunten zijn om in de behandeling mee bezig te gaan.
Als orthopedagoog houd ik mij binnen het team veel bezig met diagnostisch onderzoek, zoals intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of schoolobservaties.
Daarnaast kun je mij tegen komen tijdens intakegesprekken en houd ik mij onder andere bezig met psycho-educatie en e-mental health.

Abonneer op Lisanne Schuurhuis