Criteria voor de specialistische Jeugd ggz

 

   

  Leeftijd

  -9 maanden tot en met 18 jaar

  DSM-stoornis

  • Er is een vermoeden van een DSM-classificeerbare psychiatrische aandoening.

   

  Ernst van de problematiek

  Matig: Waarneembare beperking in het dagelijks leven

  Ernstig: Veel symptomen van ziektebeeld zijn ernstig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in functioneren.

   

  Risico’s

  • Duidelijke aanwijzing voor gevaar (ook intuïtief)  
  • Bij kindermishandeling: overweeg Veilig Thuis Melding

   

  Complexiteit

  Hoog: Ingewikkelde (somatische) comorbiditeit, psychosociale in het gezin of schooluitval vragen om multidisciplinaire behandeling.

   

  Beloop

  • Aanhoudend klachten
  • Terugkerende klachten
  • Instabiele chronische problematiek

  Hoog risico en/of complexiteit bij (vermoeden van) een DSM-stoornis. Score op andere criteria is in dit geval niet doorslaggevend.

   

  Exclusiecriteria

  • Kinderen ouder dan 6 jaar met een IQ <  70
  • Forensisch en justitieel kader 
  • Enkelvoudige leerproblematiek/stoornis
  • Ernstige Verslavingsproblematiek
  • Ernstige eetstoornissen
  • Raadsonderzoeken i.o.v. kinderrechter (echtscheiding of bemiddeling)
  • Crisogene problematiek waarvoor 24-uurs zorg noodzakelijk is
  • Echtscheidingsadvies of bemiddeling