We horen graag wat je er van vindt 

We horen graag wat je van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren.

Tevredenheidsonderzoek

Als je klaar bent bij ons en jij weer verder kunt, hopen wij van harte dat jij tevreden bent met wat je hebt bereikt.

Nu jij ons hebt leren kennen, ben je voor ons een hele goede adviseur geworden. Daarom vragen we jou om mee te doen aan een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarvoor krijg je na afloop via de mail een uitnodiging voor de enquête van tevreden.nl

We publiceren op onze website altijd de meest recente reacties. Op tevreden.nl vind je alle reacties.

 

Kwaliteitscontrole 

We laten onze kwaliteit ook door anderen beoordelen. Dat wordt elk jaar gedaan door DEKRA. We hebben twee belangrijke certificaten: 

  • NEN 7510 certificaat voor de informatiebeveiliging 

  • HKZ-GGZ certificaat voor de kwaliteit van de zorg en de daarbij behorende werkproces 

Continu verbeteren is daarbij het uitgangspunt en ook een zekerheid voor jou dat wij veilig werken en ons hier voor blijven inspannen. 

 

Adviesraad cliëntenbelangen 

Jeugd ggz heeft samen met De Kern en WijZ een adviesraad cliëntenbelangen. De adviesraad cliëntenbelangen bespreekt signalen over de kwaliteit van onze zorg, vanuit het perspectief van cliënten.

Niet tevreden of een klacht?

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Dit kun je bespreken met de betrokken behandelaar. Ook kun je terecht bij een andere medewerker of een manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Kinderen en jongeren kunnen dit ook zelf doen, al dan niet samen met hun ouders.
Indien gewenst kan een klachtenfunctionaris aanschuiven bij een eventuele afspraak. Dit kan op verzoek van de cliënt, behandelaar of op verzoek van de manager.

Vind je het moeilijk om dit onderwerp met de behandelaar te bespreken of komen jullie er samen niet uit? Dan kun je ook altijd de klachtenfunctionaris rechtstreeks benaderen via tel. 0570 604160, per e-mail klachten@jeugdggz.com of schriftelijk: Klachtenfunctionaris Jeugd ggz, Postbus 5003, 7400 GC  Deventer.

Jouw klacht is voor ons altijd aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Bieden deze manieren geen oplossing of wil je je situatie voorleggen aan een commissie buiten Jeugd ggz? Dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie van de Dimence Groep. Via het formulier klachtenregeling kun je je klacht schriftelijk indienen. De klachtencommissie is rechtstreeks te benaderen via tel. 0570 680 852. Het is ook mogelijk je klacht per e-mail klachtencommissie@dimencegroep.nl of per post in te dienen: Klachtencommissie, Postbus 5003, 7400 GC, Deventer. Mogelijk neemt de klachtenfunctionaris naar aanleiding van je klacht contact met je op.

Jeugd ggz is onderdeel van de Dimence Groep. Wij volgen de klachtenprocedure volgens de regelingen van de Dimence Groep. Meer informatie lees je in de folder: “Als u niet tevreden bent”. Een omschrijving van de formele procedures vind je in de klachtenregeling onderaan deze pagina.

Second opinion 

Heb je twijfels over het oordeel van de behandelaar, dan kun je een second opinion aanvragen. Hiervoor ga je naar een andere behandelaar die opnieuw een mening geeft over bijvoorbeeld de diagnose of het behandelvoorstel.

Links

Website adviesraad cliëntenbelangen

Klachtenregeling Dimence Groep

Klachtenbrochure - "Als u niet tevreden bent"

Klachtenformulier