We horen graag wat je er van vindt

We horen graag wat je van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. Aan het eind van de behandeling krijg je een verzoek om mee te doen met het tevredenheidsonderzoek. Dat onderzoek wordt onafhankelijk voor ons uitgevoerd door Tevreden.nl. We hopen dat je daar aan mee doet.

Kwaliteitscontrole

We laten onze kwaliteit ook door anderen beoordelen. Dat wordt elk jaar gedaan door DEKRA. We hebben twee belangrijke certificaten:

  • NEN 7510 certificaat voor de informatiebeveiliging
  • HKZ-GGZ certificaat voor de kwaliteit van de zorg en de daarbij behorende werkproces

Continu verbeteren is daarbij het uitgangspunt en ook een zekerheid voor jou dat wij veilig werken en ons hier voor blijven inspannen.

Adviesraad Cliëntenbelangen

De Adviesraad Cliëntenbelangen bespreekt signalen over de kwaliteit van onze zorg, vanuit het perspectief van cliënten. Interessante informatie kun je met de adviesraad delen: clientenraad@stdekern.nl.

Samen oplossen

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Dit kun je bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kun je terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Kinderen kunnen dit ook zelf doen, al dan niet samen met hun ouders.

Klachtenfunctionaris

Vind je het moeilijk om met de behandelaar te praten of komen jullie er samen niet uit? Bespreek je klacht dan met de klachtenfunctionaris: tel. 0570 604160 / klachten@jeugdggz.com

Klachtencommissie

Jouw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Bieden deze manieren geen oplossing? Dien dan je klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie met behulp van het formulier klachtenregeling. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je klacht direct aan de klachtencommissie te richten.

Jeugd ggz is een onderdeel van de Dimence Groep. Wij volgen de klachtenprocedure volgens de regelingen van de Dimence Groep. Een omschrijving van de formele procedures vind je in de informatiebrochure.

Als je niet tevreden bent over de klachtenregeling van de Dimence Groep dan kun je terecht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Second opinion

Heb je twijfels over het oordeel van de behandelaar, dan kun je een second opinion aanvragen. Hiervoor ga je naar een andere behandelaar die opnieuw een mening geeft over bijvoorbeeld de diagnose of het behandelvoorstel.

 

links

Website adviesraad cliëntenbelangen

Klachtenregeling Dimence Groep

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klachtenbrochure - "Als u niet tevreden bent"

Klachtenformulier Jeugd ggz