we horen graag wat je er van vindt

We horen graag wat je van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. Aan het eind van de behandeling krijg je een verzoek om mee te doen met het tevredenheidsonderzoek. Dat onderzoek wordt onafhankelijk voor ons uitgevoerd door Tevreden.nl. We hopen dat je daar aan mee doet.

Adviesraad Cliëntenbelangen

De Adviesraad Clientenbelangen bespreekt signalen over de kwaliteit van onze zorg, vanuit het perspectief van cliënten. Interessante informatie kunt u met de adviesraad delen: clientenraad@stdekern.nl

Samen oplossen

Wij doen ons best om je goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dit kan je bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kan terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Kinderen kunnen dit ook zelf doen, al dan niet samen met hun ouders.

Klachtenfunctionaris

Vind je het moeilijk om met de behandelaar te praten, of komen jullie er samen niet uit? Bespreek dan je klacht met de klachtenfunctionaris: tel. 0570 604160 / klachten@jeugdggz.com

Klachtencommissie

Jouw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Bieden deze manieren geen oplossing? Dien dan je klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie met behulp van het formulier klachtenregelement. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je klacht direct aan de klachtencommissie te richten.

Jeugd ggz is een onderdeel van de Dimence groep. Wij volgen de klachtenprocedure volgens het reglement van de Dimence Groep. Een omschrijving van de formele procedures vind je in de informatiebrochure.

Als je niet tevreden bent over de klachtenregeling van Dimence dan kun je terecht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Second opinion

Heb je twijfels over het oordeel van de behandelaar, dan kun je een second opinion aanvragen. Hiervoor ga je naar een andere behandelaar die opnieuw een mening geeft over bijvoorbeeld de diagnose of het behandelvoorstel.

 

links

Website adviesraad cliëntenbelangen

Klachtenreglement Dimence Groep

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klachtenbrochure - "Als u niet tevreden bent"

Klachtenformulier Jeugd ggz