Voor kind en ouder(s)

Je eigen psychische klachten als volwassene kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van je kind of de samenhang in je gezin. Tegelijkertijd heeft psychische ontregeling van je kind ook invloed op jou en jullie gezin. Jeugd ggz en Dimence werken daarom intensief samen bij Contextueel Behandelen, zodat we verbinding maken tussen geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en voor volwassenen.

Wat is Contextueel Behandelen

Contextueel Behandelen is een manier van werken waarbij Jeugd ggz en de volwassen ggz van Dimence nauw samenwerken met jullie als gezin/systeem. Het is een organisatie- en stoornis- overstijgende manier van werken vanuit een netwerk van behandelaren die bij jullie betrokken zijn. Zo kunnen we betere zorg aan ouder(s) én kind(eren) bieden, zodat ook jullie onderlinge relatie verbetert. Contextueel Behandelen draagt daarnaast bij aan het verkleinen van het risico van de overdracht van psychische ontregeling van generatie op generatie.

Uiteraard verloopt Contextueel Behandelen altijd in overleg met jullie als gezin. Je kunt ook zelf met je behandelaar bespreken of Contextueel Behandelen passend is.

Samen behandelen vanuit een gezamenlijke visie

We werken bij Contextueel Behandelen met een gezamenlijk multidisciplinair overleg. Dat is een overleg waar alle betrokken behandelaren van zowel Jeugd ggz als Dimence aanwezig zijn en waar we de deelbehandelingen van jou en van je kind vormgeven en op elkaar afstemmen vanuit een gezamenlijke visie. Waar passend wordt er gezamenlijk behandeld. De behandeling is altijd op maat en sluit aan op de specifieke hulpvraag en omstandigheden van jullie als gezin.

Er wordt bij de behandeling van een kind/jongere en van de ouder-kindrelatie rekening gehouden met de specifieke context van het gezin en de problematiek van de ouder. Andersom wordt de behandeling van de klachten van jou als volwassene rekening gehouden met de context van je ouderschap, de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van je (jonge) kind/ je jongere. Tevens wordt de brede relationele en maatschappelijke context (partnerrelatie, familie, buurt, werk, veiligheid, huisvesting enz.) meegewogen in de manier waarop jouw totale behandeling vorm krijgt. Er wordt ook nauw samengewerkt met andere hulpverleners die bij jullie betrokken zijn, bijvoorbeeld uit het sociaal domein.

Hoe lang duurt Contextueel Behandelen?

De duur van Contextueel Behandelen is voor iedereen verschillend. Soms is een korte periode voldoende als ondersteuning. In andere situaties duurt het langer en is de hulp intensiever. De exacte duur hangt af van jouw ondersteuningsbehoefte en de vorderingen die we maken.

Contextueel Behandelen is een gezamenlijk initiatief van Jeugd ggz en Dimence.

 

Ouder-kindgroep PLONS

De ouder-kindgroep PLONS wordt begeleid door twee therapeuten, een van Dimence en een van Jeugd ggz. Deze groep is bedoeld voor als je het als vader/moeder moeilijk vindt om te begrijpen wat je baby of peuter wil vertellen of nodig heeft en je daardoor spanning ervaart. Of misschien heb je moeite met veranderingen in rol als ouder. In deze groep specifiek voor jonge ouders met psychische stoornis, leer je met elkaar je kindje beter leert begrijpen. De groep wordt gegeven op vrijdagochtend aan de Burgemeester Roelenweg 9 in Zwolle. De groep gaat weer van start als er voldoende aanmeldingen zijn.

 

Links

Contextueel Behandelen Dimence

 

Folders

/folders/contectureel-behandelen-tot-6-jaar-deventer-folder-voor-ouders

/folders/contextueel-behandelen-tot-6-jaar-almelo-folder-voor-ouders

/folders/contextueel-behandelen-tot-6-jaar-zwolle-folder-voor-ouders

/folders/contextueel-behandelen-vanaf-6-jaar-zwolle-folder-voor-ouders

/folders/contextueel-behandelen-tot-6-jaar-almelo-folder-voor-verwijzers

/folders/contextueel-behandelen-vanaf-6-jaar-zwolle-folder-voor-verwijzers

/folders/contextueel-behandelen-tot-6-jaar-deventer-folder-voor-verwijzers

 

groepsbehandeling / training

/folders/plons