heb je iets ingrijpends meegemaakt?

Trauma betekent letterlijk een wond.

In de geestelijke gezondheidszorg zou je kunnen spreken van een 'psychische wond'; een geestelijk letsel met een extreme emotionele oorzaak.

voorbeelden van zulke oorzaken zijn:

 • Problemen in eerste levensjaren (pre-verbaal trauma, hechtingsproblematiek)
 • Seksueel misbruik
 • Kindermishandeling
 • Huiselijk geweld, complexe scheiding
 • Verwaarlozing
 • Oorlogstrauma, vluchtelingen
 • Anderszins, (pesten, ongeluk, ziekte)
 • Secundaire traumatisering

 

Mogelijke gevolgen van een trauma zijn gestoord gedrag. Zoals:

 • Druk
 • Onaangepast
 • Schijn-autonoom
 • Klamp gedrag
 • Teruggetrokken gedrag
 • Seksueel getint gedrag
 • Dissociatie
 • Nachtmerries/herbeleving
 • Wisselende stemmingen
 • Parentificatie

Er zijn dus veel mogelijke oorzaken en veel gevolgen. Gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden om er iets aan te doen. Hieronder staan de mogelijkheden die wij bieden.

 

links

EMDR voor kinderen van 2 tot 6 jaar 

EMDR voor kinderen van 6 tot 14 jaar

de Horizonmethode

STEPS

cognitieve gedragstherapie

psychotherapie

thuisbehandeling ggz

Kinderen uit de Knel

Psychomotorische therapie voor kinderen

Psychomotorische therapie voor jongeren

combi emdr-psychomotorische therapie (pmt)

schrijftherapie

story-telling

ouderbegeleiding