Voor het gezin, bij trauma

Door middel van de thuisbehandeling zet het gezin zijn eigen kracht in om de invloed van de gedragsproblemen (als gevolg van  het trauma) van kinderen op het dagelijkse leven van het gezin te minimaliseren.

In het startgesprek met ouders en IPG-hulpverlener wordt besproken hoe ouders binnen  het gezin het beste om kunnen gaan met de trauma gerelateerde klachten van het kind/ de jongere. Gezamenlijk worden voorlopige doelen geformuleerd. Indien gewenst en in overleg met ouders maakt de gezinshulpverlener afspraken met derden.

De behandeling is gericht op kinderen en jongeren van 0-18 en hun ouders. De regie van de hulp ligt bij ouders en de kracht van het gezin wordt gebruikt. Ook de andere gezinsleden, ieder op zijn of haar eigen leeftijds- en ontwikkelingsniveau worden betrokken.

De behandeling bestaat uit twee keer per week een contact van één tot anderhalf uur, bij het gezin thuis