Behandeling

Informatie voor kinderen en jongeren over de behandeling bij Jeugd ggz.

Plons

PLONS is een ouder-kind-groep voor ouders met een persoonlijkheidsstoornis en hun kindje, in de leeftijd van nul tot anderhalf jaar.

EMDR voor kinderen van 2 tot 5 jaar

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Voor kinderen is het belangrijk dat ze opgroeien in een veilige omgeving. Soms gaat dat niet vanzelf en gebeu

EMDR voor kinderen van 6 tot 14 jaar

Traumatherapie (EMDR) kan je helpen. Je bent je anders gaan voelen na een vervelende gebeurtenis. Zie je misschien wat er gebeurd is steeds als een film in je hoo

Steps

STEPS bestaat uit psycho-educatie, praten en schrijven over de traumatische gebeurtenis, exposure in vivo, cognitieve herstructurering en terugvalpreventie.

Cognitieve gedragstherapie

Nieuwe vaardigheden en ander gedrag Cognitieve gedragstherapie (CTG) is een psychotherapeutische methode waarbij gewerkt wordt aan inzicht krijgen in hoe denken,

Horizonmethode

behandeling voor trauma na seksueel geweld De horizonmethode bestaat uit gestructureerde modules rond thema’s die verband houden met traumatisering in het algemee

Psychotherapie

ontwikkelen en leren na trauma Psychotherapie bevordert de ontwikkeling van kinderen, en het stimuleert leerprocessen en het sociaal vaardiger maken van het kind

Thuisbehandeling

Voor het gezin, bij trauma Door middel van de thuisbehandeling zet het gezin zijn eigen kracht in om de invloed van de gedragsproblemen (als gevolg van  het traum

Kinderen uit de knel

voor ouders en kinderen bij een moeilijke echtscheiding Kinderen uit de Knel is een groepsaanbod voor ouders en kinderen dat wordt in verschillende regio'

Schrijftherapie

Door te schrijven over je nare ervaringen en er zo een verhaal van te maken, wordt het trauma verwerkt.

Storytelling

Bij Story telling wordt het verhaal van de traumatische ervaring samen met ouders/verzorgers gemaakt en aan het kind verteld, terwijl EMDR wordt toegepast (afgestemd op de

Ouderbegeleiding

Met ouderbegeleiding begeleiden en ondersteunen we ouders van kinderen en jongeren met psychische problemen.

Algemene informatie

Ernstige psychische of psychiatrische problemen vragen om gespecialiseerde en soms langdurige zorg. Als het nodig is biedt Jeugd ggz die zorg.

Consultatie

algemene

Algemene