EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Voor kinderen is het belangrijk dat ze opgroeien in een veilige omgeving. Soms gaat dat niet vanzelf en gebeurt er toch iets ingrijpends: een brand, een ongeluk, een ziekenhuisopname of een nare seksuele ervaring. Een kind kan daarop reageren met gedragsproblemen, nachtmerries, eetproblemen, aanklampend of juist stil en teruggetrokken gedrag.

Problemen op het gebied van slapen, eten en spelen verbeteren als een nare herinnering goed verwerkt is. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is gericht op het verwerken van traumatische herinneringen bij kinderen met posttraumatische stressklachten of een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).
Een traumatische ervaring is een nare of schokkende herinnering die niet goed is opgeslagen in het geheugen. Hierdoor stagneert de verwerking. De verwerking wordt in de therapie weer op gang gebracht door het bewerken van de zich opdringende beelden en herinneringenaan de gebeurtenis. Uw kind leert anders naar de situatie te kijken en er met meer rust  aan terug te denken. 

Doel

Het doel van EMDR is dat de traumatische ervaring het dagelijkse leven van uw kind niet meer verstoort en dat uw kind zich weer veilig voelt.

Voor wie?

EMDR is voor kinderen die iets hebben meegemaakt en daardoor last hebben van emotionele, lichamelijke of  gedragsproblemen die hiermee samen lijken te hangen.


Kennismaken 

Voordat uw kind start met EMDR, maken we graag kennis met u. Tijdens dit intakegesprek kunt u uw zorgen over uw kind toelichten. Ook staan we kort stil bij de ontwikkeling van uw kind en uw gezinsachtergrond. Adviesgesprek Na het intakegesprek volgt het adviesgesprek. Hierin geeft de behandelaar onze visie over het ontstaan van de problemen. Samen stellen jullie een behandelplan op. Het kan zijn dat er naast EMDR meer hulp nodig is.


Werkwijze 

EMDR bestaat uit 1 tot 4 sessies van 90 minuten, waarbij minimaal 1 ouder aanwezig is. Gedurende de therapie wordt gekeken hoeveel afspraken er nodig zijn. Het aantal afspraken hangt af van het tempo van de verwerking. Na afronding nodigen we u en uw kind uit voor een evaluatiegesprek.


Uw rol

Voordat de therapie start informeren wij u over wat er gaat komen. Het is de bedoeling dat u thuis uw kind voorbereidt. We vragen u om hierbij woorden te kiezen die uw kind begrijpt. Tussen de sessies door heeft u een belangrijke rol, namelijk observeren. Observeren is nodig om het effect van de behandeling vast te stellen. Dit geldt zeker voor jonge kinderen omdat zij nog onvoldoende veranderingen onder woorden kunnen brengen. De behandelaar betrekt u intensief bij de therapie en maakt
graag gebruik van uw kennis over uw kind en de traumatische ervaring(en). Hoe u precies bij de therapie wordt betrokken, hangt
af van de leeftijd van uw kind.