eerste of tweede lijns zorg en gemeentelijke (sociale) wijkteams

Corona

Wat betekent corona voor u als verwijzer.

Aanmelden

Als u als eerste of tweede lijns zorgverlener een cliënt wilt aanmelden, is een verwijsbrief nodig. Daarin vermeldt u de naw-gegevens, de klachten en de reden van aanmelding. Ook wanneer een patiënt zichzelf aanmeldt, is een verwijsbrief nodig.

Er zijn meerdere mogelijkheden om patiënten aan te melden:

Jeugd ggz heeft inkoopovereenkomsten met meer dan 10 jeugdzorgregio’s onder  AGB code 94063960

Wijkteams kunnen cliënten aanmelden via een iJW bericht, of telefonisch overleggen over een verwijzing.

Als uw cliënt / patiënt wil deelnemen aan een preventie-activiteit, dan is daarvoor geen verwijzing nodig.

Preventie cursussen

Contact

Digitaal verwijzen vinden we een prachtige mogelijkheid om snel en efficiënt samen te werken. We zullen echter altijd persoonlijk contact blijven onderhouden. Onderdeel daarvan is consultatie. Daarvoor kunt u bij ons terecht via de u bekende nummers.

Zorgaanbod

Jeugd ggz is een geïntegreerde ggz-instelling. Dat betekent dat we allerlei vormen van geestelijke gezondheidszorg bieden: spoedeisende psychiatrie, internethulpverlening, preventie, ambulante-, klinische- en eerstelijnszorg. We laten de behandeling zo goed mogelijk aansluiten bij de klachten en mogelijkheden van uw cliënt/patiënt. Jeugd ggz werkt volgens de laatste richtlijnen voor geestelijke gezondheidszorg en is HKZ gecertificeerd.

Nadat de diagnose is gesteld, maken we samen met uw cliënt/patiënt een behandelplan. Als hij/zij dit wil, worden hier ook de partner, familie of andere naasten bij betrokken. Afhankelijk van het probleem, bieden we gepaste hulp. We zorgen daarbij altijd voor een vertrouwelijke band tussen de patiënt en de behandelaar. We besteden, als dat nodig is, veel aandacht aan het weer oppakken van het dagelijks leven, bijvoorbeeld werk en sociale contacten. Jeugd ggz biedt niet meer, maar ook niet minder zorg dan nodig is.

 Voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle biedt Jeugd ggz hulp in de profielen 2,4,8,9,10 en 11.