eerste of tweede lijns zorg en gemeentelijke (sociale) wijkteams

Corona

Wat betekent corona voor u als verwijzer.

Aanmelden

Als u als eerste of tweede lijns zorgverlener een cliënt wilt aanmelden, is een verwijsbrief nodig. Daarin vermeldt u de naw-gegevens, de klachten en de reden van aanmelding. Ook wanneer een patiënt zichzelf aanmeldt, is een verwijsbrief nodig.

Er zijn meerdere mogelijkheden om patiënten aan te melden:

Jeugd ggz heeft inkoopovereenkomsten met meer dan 10 jeugdzorgregio’s onder  AGB code 94063960

Wijkteams kunnen cliënten aanmelden via een iJW bericht, of telefonisch overleggen over een verwijzing.

Als uw cliënt / patiënt wil deelnemen aan een preventie-activiteit, dan is daarvoor geen verwijzing nodig.

Preventie cursussen

Criteria voor de specialistische Jeugd ggz: (Naast de leeftijd).

DSM-stoornis

 • Er is een vermoeden van een DSM-classificeerbare psychiatrische aandoening.

Ernst van de problematiek

Matig: Waarneembare beperking in het dagelijks leven

Ernstig: Veel symptomen van ziektebeeld zijn ernstig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in functioneren.

Risico’s

 • Duidelijke aanwijzing voor gevaar (ook intuïtief)  
 • Bij kindermishandeling: overweeg Veilig Thuis Melding

Complexiteit

Hoog: Ingewikkelde (somatische) comorbiditeit, psychosociale in het gezin of schooluitval vragen om multidisciplinaire behandeling.

Beloop:

 • Aanhoudend klachten
 • Terugkerende klachten
 • Instabiele chronische problematiek

 

Hoog risico en/of complexiteit bij (vermoeden van) een DSM-stoornis. Score op andere criteria is in dit geval niet doorslaggevend.

Exclusiecriteria Jeugdggz

 • Kinderen ouder dan 6 jaar met een IQ <  70
 • Forensisch en justitieel kader 
 • Enkelvoudige leerproblematiek/stoornis
 • Ernstige Verslavingsproblematiek
 • Ernstige eetstoornissen
 • Raadsonderzoeken i.o.v. kinderrechter (echtscheiding of bemiddeling)
 • Crisogene problematiek waarvoor 24-uurs zorg noodzakelijk is
 • Echtscheidingsadvies of bemiddeling

Contact

Digitaal verwijzen vinden we een prachtige mogelijkheid om snel en efficiënt samen te werken. We zullen echter altijd persoonlijk contact blijven onderhouden. Onderdeel daarvan is consultatie. Daarvoor kunt u bij ons terecht via de u bekende nummers.

Zorgaanbod

We laten de behandeling zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van uw cliënt/patiënt. Jeugd ggz werkt volgens de laatste richtlijnen voor geestelijke gezondheidszorg en is HKZ gecertificeerd.

Nadat de diagnose is gesteld, maken we samen met uw cliënt/patiënt een behandelplan. Als hij/zij dit wil, worden hier ook de partner, familie of andere naasten bij betrokken. Afhankelijk van het probleem, bieden we gepaste hulp. We zorgen daarbij altijd voor een vertrouwelijke band tussen de patiënt en de behandelaar. We besteden, als dat nodig is, veel aandacht aan het weer oppakken van het dagelijks leven, bijvoorbeeld werk en sociale contacten. Jeugd ggz biedt niet meer, maar ook niet minder zorg dan nodig is.

 Voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle biedt Jeugd ggz hulp in de profielen 2,4,8,9,10 en 11.