eerste of tweede lijns zorg en gemeentelijke (sociale) wijkteams

Corona

In corona-tijd gaan blijven we gewoon verwijzen. lees meer.  

Aanmelden door zorgverleners

Verwijzen kan niet zonder verwijsbrief . Daarin vermeldt u de naw-gegevens, de klachten en de reden van aanmelding. Ook wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt, is een verwijsbrief nodig.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor verwijzing:

Jeugd ggz heeft inkoopovereenkomsten met meer dan 10 jeugdzorgregio’s onder  AGB code 94063960

Aanmelden door wijkteams

Wijkteams kunnen cliënten aanmelden via een iJW bericht, of telefonisch overleggen over een verwijzing.

Aanmelden voor preventie activiteiten

Voor preventie-activiteiten is geen verwijzing nodig.

Preventie cursussen

Wanneer aanmelden?

lees meer

Zorgaanbod

We bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen met een vermoeden van psychiatrische problematiek. Dat zijn baby's, peuters, kleuters, kinderen van basisschoolleeftijd, pubers en adolescenten. We richten ons ook op ongeboren kinderen en hun aanstaande ouders.

Speerpunten zijn; complex trauma, infant and early childhood mental health, transitiepsychiatrie en contextueel behandelen.

 

Consultatie en advies: samen werken is samen delen

Onze kennis en expertise hebben we niet alleen om zelf te gebruiken, maar ook om te delen! We willen immers bijdragen aan de aan de gezondheid van gezinnen. In het bijzonder voor die gezinnen die kwetsbaar zijn. En dat doen we ook door onze kennis te delen met onze partners in het voorveld. Bijvoorbeeld collega instellingen, huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, wijkteams, maatschappelijk werk, onderwijs). We zijn beschikbaar voor consultatie en advies; om even mee te kijken in een lastig vraagstuk, om kennis op te doen of bijvoorbeeld om een casus voor te leggen. Dat kan in de vorm van (beeld)bellen of mailen. Maar soms praten we ook mee in een overleg, of gaan we mee op huisbezoek.  contact

 

Overige

Jeugd ggz werkt volgens de laatste richtlijnen voor geestelijke gezondheidszorg en is HKZ gecertificeerd.Voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle biedt Jeugd ggz hulp in de profielen 2,4,8,9,10 en 11.