het is jouw informatie

Privacy

Het kan best goed zijn om te praten over je probleem en je behandeling. Dat kan leiden tot begrip of duidelijkheid en misschien kunnen anderen je wel helpen. Maar we vinden het wel belangrijk dat jij dat zelf bepaalt. Gelukkig is dat ook in de wet geregeld met regels die er voor zorgen dat jouw informatie ook echt van jou blijft.

In ons filmpje over privacy wordt kort en duidelijk uitgelegd hoe de privacy is geregeld.

 

Gemeente en privacy

Specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jeugd van 0-18 jaar wordt vergoed door gemeenten. De gemeente is verplicht om toe te zien of de juiste zorg aan de juiste burger gegeven wordt en wil daarom op verschillende momenten door ons geïnformeerd worden. Ook mogen ze informatie bij jou zelf komen ophalen. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

Als zorgaanbieder verstrekken wij daarom bij inschrijving naam en Burger Service Nummer (BSN) van onze cliënten aan de gemeenten.

Als het gaat over de zorg zelf, dan hebben we naar onze cliënten de plicht tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de WGBO; zonder toestemming van de cliënt mogen we geen informatie verstrekken over de behandeling. 

Om de zorg te toetsen wil de gemeente wel graag globaal weten met welke vraag haar burgers bij Jeugd ggz in zorg zijn gekomen. Ze vragen niet om de precieze reden maar wel om de aard van de problematiek zoals angstklachten of gedragsklachten. De gemeente wil dat ook niet direct al bij aanvang weten, maar wel uiterlijk op het moment dat we onze zorg bij de gemeente in rekening brengen. Als je bezwaar wilt maken tegen het verstrekken van de specifieke informatie, dan kun je deze privacyverklaring gebruiken. Kun je zelf niet printen? Dan kan deze verklaring aan onze balie voor jou worden geprint.

Heb je hier nog vragen over dan kun je terecht bij jouw behandelaar.

 

Kwaliteitscontrole op dossiers

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles is het nodig dat een aantal zorgdossiers wordt ingezien. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants/auditoren, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om die reden je zorgdossier inkijken (externe kwaliteitscontroles). 

Auditoren zijn net als zorgverleners gebonden aan hun geheimhoudingsplicht. Uiteraard mag je bezwaar aantekenen en aangeven dat je wenst dat jouw dossier buiten de kwaliteitscontroles wordt gehouden. Dit kan door het secretariaat van jouw behandelaar schriftelijk van je bezwaar op de hoogte te stellen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen de Dimence Groep vinden we wetenschappelijk onderzoek belangrijk om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen de Dimence Groep, veelal door medewerkers die naast zorgprofessional als onderzoeker aan de organisatie zijn verbonden, wordt getoetst door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) voordat het onderzoek van start gaat. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksprotocollen op relevantie, uitvoeringsaspecten en wetenschappelijke kwaliteit. 

Om de cliëntenzorg te verbeteren is het belangrijk om medische gegevens te kunnen gebruiken. Voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat deze bij voorkeur plaatsvindt met anonieme persoonsgegevens, maar dit kan eventueel ook gebeuren met gepseudonimiseerde gegevens (dit zijn gecodeerde gegevens). Dit zijn gegevens die moeilijk  herleidbaar zijn naar de individuele cliënt. Wilt u niet dat uw gegevens gecodeerd gebruikt mogen worden door een onderzoeker dan kunt u hier schriftelijk bezwaar tegen maken door de verklaring bezwaar wetenschappelijk onderzoek in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling. Voor onderzoek waarbij uw gegevens niet gecodeerd worden gebruikt, wordt vooraf altijd uw toestemming gevraagd.

Links:

Filmpje over privacy

Beroepsgeheim (Factsheet Min. VWS)

Dimence Groep en AVG

Privacyverklaring