onderzoek en advies

Diagnostiek betekent dat we een advies geven, naar aanleiding van onderzoek. We doen dat voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar.

We doen dat waar mogelijk aan de hand van landelijke diagnostische ggz richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.

De vormen van onderzoek zijn onder meer:

  • intelligentieonderzoek,
  • neuropsychologisch onderzoek (zoals hoe een kind denkt en dingen doet)
  • sociaal-emotioneel onderzoek (b.v. over het ontwikkelingsniveau, het temperament of de vaardigheden van een kind),
  • persoonlijkheidsonderzoek (over het karakter van een kind),
  • kinderwensdiagnostiek,
  • classificerend onderzoek (of er psychiatrische stoornissen zijn),
  • vroegdiagnostiek (IMH) (onderzoek bij baby's en peuters),
  • gezinsdiagnostiek (b.v. hoe gezinsleden met elkaar omgaan),
  • onderzoek binnen de context van het kind (b.v. schoolobservaties),
  • psychiatrisch onderzoek

We zijn deskundig op het gebied van: handelingsgerichte of beschrijvende diagnostiek, eendagsdiagnostiek bij ADHD en autisme, diagnostiek bij vastgelopen behandelingen, herindicaties en second opinions.

Wat we doen

We gaan uit van de hulpvraag van de cliënt. U krijgt tijdens het onderzoek een vaste professional die met u het doel van het onderzoek, de problematiek en de onderzoeksresultaten bespreekt en u adviseert. Ons doel is een verantwoord en bruikbaar advies. Daarbij staan we voor heldere verslagen en adviesgesprekken waarin de belangrijkste helpende en de storende factoren voor het kind, de opvoedingssituatie en de omgeving (context) aan bod komen. In onze adviezen verwijzen we naar effectieve interventies die passen bij de unieke situatie van het onderzochte kind. Daarvoor is afstemming met de belangrijkste mensen rondom het kind nodig, zoals met ouders, school of hulpverleners vanuit de gedachte: wat willen en kunnen zij veranderen? Het doel is een advies te geven waar ouders, kind en betrokkenen achter kunnen staan.

We hebben jarenlang ervaring in het doen van onderzoek en het behandelen van kinderen met uiteenlopende problematiek en ernst. Daardoor zijn we specialisten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door professionals, zoals psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters. Zij doen delen van het onderzoek en worden ingezet bij onderwerpen waar ze veel van weten. Samen met uw vaste professional komen ze tot een heldere beschrijving als antwoord op uw vragen.