ontwikkelen en leren na trauma

Psychotherapie bevordert de ontwikkeling van kinderen, en het stimuleert leerprocessen en het sociaal vaardiger maken van het kind in zijn sociale omgeving. Het is bedoeld om de stagnatie ten gevolge van trauma op te heffen.

Bij kinderen wordt de psychotherapie vaak in de vorm van spelspychotherapie gegeven. In het spel drukken kinderen zich uit en de manier waarop zij de wereld beleven. Deze ‘symbolische expressie’ kan gezien worden als de taal van het kind. Met name vroege ervaringen zijn vaak moeilijk in de taal te verwerken of uit te drukken, maar kunnen wel in spel tot uitdrukking komen.

In de psychotherapie geeft het kind uiting aan negatieve belevingen, onder andere door middel van het spel. De therapeut speelt actief mee en oefent invloed uit op de spelvorm en de spelinhoud. Daardoor kan hij de manier waarop het kind belevingen vorm geeft en verwerkt, beïnvloeden.  Bij kinderen tot 4 jaar zijn de ouders actief betrokken in de behandeling. Bij oudere kinderen vindt parallel aan de behandeling ouderbegeleiding plaats. 

Psychotherapie is vaak een langer durende behandeling met wekelijkse of twee-wekelijkse sessies van ¾ uur en is bedoeld voor kinderen 2 tot 12 jaar.