Contextueel behandelen

Contextueel behandelen Jeugd en Volwassenen

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een gezamenlijk initiatief van Jeugd ggz en Dimence. Het is een behandelvorm waarbij ouders met psychische problematiek, bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, een stoornis in het autistische spectrum, een bipolaire stoornis, trauma, een depressie of angststoornis samen met hun kind worden behandeld. Daarmee kan de intergenerationele overdracht van psychische stoornissen worden beperkt of voorkomen.

Ouders met psychische problematiek en hun schoolgaande kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen zich via verwijzers of hun behandelaar hiervoor aanmelden.

Aanleiding

Kinderen zijn sterk afhankelijk van hun directe omgeving en hun ouders. Wanneer ouders door eigen problematiek en/of (hechtings-)trauma’s minder beschikbaar kunnen zijn voor hun kinderen, kan dat een bedreiging vormen voor hun ontwikkeling. Psychopathologie kan zo overgaan van generatie op generatie.

Ook kan het voorkomen dat zowel bij een van de ouders als ook bij een of meerdere kinderen in het gezin (veelal erfelijke) ontwikkelingsproblematiek is vastgesteld, wat de interactie binnen het gezin kan bemoeilijken of zelfs negatief kan beïnvloeden. Dit vormt een belangrijk risico voor het functioneren van het gehele gezin.

Denkt u dat er sprake is van een risico bij ouders en hun kind, dan kunt u hen doorverwijzen naar “Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen”.

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen slaat een brug tussen (geestelijke) gezondheidszorg voor jeugd en volwassenen. Gezinsleden worden niet afzonderlijk behandeld, maar in hun samenhang als gezin binnen de context waarin zij leven, vanuit de gezamenlijke expertise van Dimence, Jeugd ggz en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Doel

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een verbetering van de kwaliteit van zorg voor zowel ouder als kind. Het doel is om de ontwikkeling en intergenerationele overdracht van psychopathologie te beperken en de relatie tussen ouders en kinderen te verbeteren.

Voor wie

Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is bedoeld voor ouders met psychopathologie en hun kind / kinderen vanaf 6 jaar.

Soms is er ook sprake van psychopathologie bij het kind, maar ook voor kinderen bij wie (nog) geen sprake is van een diagnose, maar over wie wel zorgen zijn met betrekking tot de ontwikkeling, komen in aanmerking voor een behandeling binnen het Contextuele Behandelen Jeugd en Volwassenen.

Werkwijze

Cliënten voor Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen zijn hiervoor aangemeld door hun verwijzer of ze zijn intern verwezen vanuit een intake of door hun behandelaar. In een multidisciplinair overleg met behandelaren van Jeugd ggz en van Dimence wordt gekeken naar de diagnostiek van de problematiek bij de volwassene, het kind en de ouder-kindrelatie. Afhankelijk van wat nodig is kan een behandeltraject kort of langer durend zijn, en gelijktijdig of gefaseerd bij Jeugd ggz en Dimence plaatsvinden.

Informatie en aanmelden op locatie

Aanmelding voor Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen kan op de gebruikelijke manier via Izit, zorgmail, telefonisch of schriftelijk.
Er is zowel voor ouder als kind een verwijzing nodig voor specialistische GGZ. De aanmelding kan verzoden worden naar Dimence en naar Jeugd ggz. Voor Jeugd ggz kan de huisarts, het Sociaal Wijkteam of CJG als verwijzer optreden.

Als er in de verwijsbrief staat dat het om Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen gaat, leggen wij achter de schermen meteen de juiste verbindingen.

Waar wordt Contextueel behandelen aangeboden:

Locaties 

Dimence
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
T 038 4692 200
www.dimence.nl

Jeugd ggz
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
T 038-4692 500
info@jeugdggz.com

Voor vragen over Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen:

Dimence Zwolle
Harmke Nygård - Smith,
Klinisch psycholoog
h.nygard@dimence.nl
T 038 4692 400

Jeugd ggz Zwolle
 Loes Roelands,
GZ-psycholoog
l.roelands@jeugdggz.com
T 038 4692 500