Met regelmaat vertellen collega’s over een specifieke behandeling. Ingrid van den Berg (klinisch psycholoog) en Els Kors (GZ psycholoog- Klinisch psycholoog i.o.) zijn op onze locatie in Almelo beiden betrokken MBT-A. Dit staat voor Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Adolescenten. 

Stel je de volgende casus voor: Kim (16 jaar) is door de huisarts doorverwezen naar Jeugd ggz Dimence Groep. In haar diagnostisch onderzoek staat: sombere gevoelens, automutilatie en problematische thuis- en schoolsituatie. Samen met Kim stelt de behandelaar van Jeugd ggz (team Almelo) een behandelplan op vanuit de MBT-A visie. Dit staat voor Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Adolescenten; een intensieve behandeling die bestaat uit individuele en groepstherapie, sociotherapie en systeemtherapie. Doelen zijn: het verminderen van klachten en weer grip krijgen op eigen ontwikkeling. Maar ook je gevoel beter herkennen, begrijpen en onder woorden brengen. Zo krijg je meer grip op je eigen emoties en gedrag. Oftewel; het gedrag van jezelf en anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens. Dat is in een notendop MBT-A.  

Van vastlopen naar beweging 
Els Kors en Ingrid van den Berg passen MBT-A toe in hun dagelijks werk. Ingrid is klinisch psycholoog-psychotherapeut en als initiator betrokken bij de opstart van MBT-A binnen het team. “We maken ons samen sterk voor jongeren die vastlopen en we hopen verschil te kunnen maken met dit behandelprogramma. Het is mooi werk en we zien succesvolle resultaten. Daar draait het tenslotte om. Een zo goed mogelijk leven voor jonge mensen.” Els is als klinisch psycholoog i.o. betrokken geraakt bij behandelprogramma MBT-A en doet momenteel onderzoek naar de effecten van de MBT-A. “Met dit programma kunnen we jongeren die vastlopen, goed helpen en ondersteunen om stappen te zetten op weg naar herstel. Fijn dat dit initiatief door de organisatie werd ondersteund. Er zijn trainingen georganiseerd en we hebben deskundige mensen aan ons team verbonden.”  

Elkaar weer begrijpen en vinden 
“De kenmerken van de doelgroep voor het behandelprogramma MBT-A zijn in de meeste gevallen: ernstig vastlopen, worstelen met school, negatieve gedachten, ziel onder de arm en een thuissituatie die niet lekker verloopt” onderschrijven Ingrid en Els. Els vult aan: verhoudingsgewijs zien wij meer meisjes met een ‘teruggetrokken’ gedrag. Bij de jongens zien wij meer boosheid aan de oppervlakte. Onderliggend is er vaak hetzelfde aan de hand. De jongere loopt vast in verschillende emoties. “Dat maakt dat ouders nogal eens worden overvallen,” bemerkt Ingrid. “Een gevoel van onmacht kan dan overheersen. Gelukkig biedt het MBT-A behandelprogramma ruimte om met alle betrokken relaties rondom de jongere in gesprek te gaan, gericht op herstel. We hopen dat gaandeweg het behandelprogramma iedereen elkaar weer weet te vinden.” Els zegt: “mentaliseren is tenslotte elkaar weer kunnen begrijpen en vinden.”   

Samen onderzoeken  
“Ik ben trots als ik van betekenis kan zijn en als ik merk dat het me lukt om contact te krijgen met de jongere. Dan ontstaat er ruimte om samen iets te onderzoeken. Mooi om te merken als een jongere durft te delen en zich van een kwetsbare kant laat zien” vertelt Els. Ingrid sluit daarop aan “de grote uitdaging is toch eigenlijk de connectie. Zodra het goed ‘klikt’ kunnen we samen aan de slag!”