Kosten en vergoedingen

Bij de behandeling van jeugd tot 18 jaar worden de kosten door uw gemeente betaald. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw uw gemeente (bijvoorbeeld het Sociale Wijkteam of CJG), huisarts, medisch specialist of jeugdarts nodig. 

Verwijsbrief

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts of een beschikking van uw gemeente nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Trainingen voor familieleden

Bent u bijvoorbeeld als ouder of familielid bij de behandeling van een kind of jongere betrokken? Dan maakt u misschien gebruik van psycho-educatie of komt u naar één van onze voorlichtingsbijeenkomsten.  De vergoeding van de kosten van deze activiteiten gebeurt via de behandeling van het kind of de jongere. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden.

Zorgverzekering en Gemeente

De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar bij Jeugd ggz wordt vergoed door uw gemeente. De gemeenten binnen het werkgebied van Jeugd ggz hebben hiervoor contracten met ons afgesloten.