Kwaliteit inzichtelijk

Als Jeugd ggz zijn wij aangesloten bij GGZ Nederland en daarmee conformeren wij ons aan de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals die voor onze sector zijn vastgesteld. U mag ons houden aan deze voorwaarden.

Audits maken deel uit van de kwaliteitscontrole. Een audit is een steekproef waarbij bekeken wordt of medewerkers volgens de afgesproken procedures werken. Het kan daarom nodig zijn dat iemand het dossier van uw kind wil inzien. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht. Het dossier wordt anoniem ter beschikking gesteld.

algemene leveringsvoorwaarden GGZ Nederland