Ik ben Marieke Goossens, werk sinds 2012 binnen de Dimence groep en heb mijn passie gevonden binnen Jeugd ggz, waar ik werk als gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. Hier kan ik het werken met doelgroepen die mij het meest aanspreken combineren; volwassenen in de rol van ouders en hun jonge kind(eren).

Ik heb me gespecialiseerd in het werken met heel jonge kinderen en hun ouders (Infant Mental Health). De fase van nieuw ouderschap en je kind leren kennen gaat niet vanzelf, zeker niet als de omstandigheden daarbij niet ideaal zijn (denk daarbij aan ouders met eigen psychische klachten of een moeizame start van het kindje na de geboorte, o.a. door medisch trauma). Een tijdelijk steuntje in de rug of een langer hulpverleningstraject waarin bijvoorbeeld trauma’s verwerkt worden bij ouders en kind is wat ik dan kan bieden.

We komen steeds meer te weten over het belang van een goede relatie tussen ouder en kind, zodat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het is mijn ambitie om ouders in deze bijzondere fase bij te staan en ze op weg te helpen in het ouderschap op zo’n manier dat dit laagdrempelig kan waar mogelijk en specialistisch waar nodig.

Abonneer op Marieke Goossens