“We ontdekken samen wat nodig is.” Als gezinsbehandelaar bij Jeugd ggz is Hester Salverda altijd op zoek naar gezinsstructuur en dynamiek. ”Daar ben ik oprecht benieuwd naar. De verhalen van de ouders en de kinderen laten zien hoe het gezin nu is opgebouwd. Als je daar een beeld van hebt, kun je er samen van alle kanten naar kijken.”  Hester is van huis uit speltherapeut. “Ik hou van spelen,” lacht ze. “En de beweging, de creativiteit en het out of the box denken. Dat is nodig om samen te bouwen met de mogelijkheden die er zijn.”

Nooit een standaardproces

“Ik vraag wat ze graag zo willen houden.” Dat gaat over de dingen die goed gaan; die ze goed doen. Het fundament. “Dat kun je sterker maken. En daar kun je op verder bouwen. Met de dingen die het gezin anders zou willen, verlangens, hoop en toekomstperspectief.”  

 

“We zoeken naar de ruimte die er is om te veranderen. Wat is moeilijk te verdragen, waar kunnen we meters maken en waar moet het stapsgewijs. En hoe kunnen we goed aansluiten bij wat er al is.” Op die manier is er nooit een standaardproces met een vast verloop. “Onderweg kijken we steeds opnieuw waar we zijn. Soms op gezinsniveau, soms individueel. En dan bepalen we weer wat de volgende stap zal zijn.”

 

Blijven creëren en durven

“Dat proces vraagt van mij om te blijven observeren, te creëren en te durven,” stelt Hester. Ze vervolgt: “En verwachtingsvol uitzien: onze wens is dat het leven beter wordt voor de mensen en de gezinnen. En ik kijk er naar uit dat dat lukt.”

 

“Het fijne is dat ik creatief mág zijn. We zoeken naar mogelijkheden en kansen. Dat zijn de bouwstenen om te ontwikkelen als gezin én als individuele gezinsleden.” Hester ziet een vergelijking met hoe het in de organisatie werkt:  “Ook wij ontwikkelen ons; als team en als medewerkers individueel. Op basis van mogelijkheden en kansen. En die zijn voor iedereen verschillend.”