“Je doet het hier niet alleen”, vindt Martine Heersink. Ze werkt als klinisch psycholoog in het team van Jeugd ggz Zutphen. “Het persoonlijk contact met de collega’s is fijn, vakinhoudelijk en behandelinhoudelijk vinden we elkaar en we kunnen samen ons werk ontwikkelen”.

Veilige plek
Jeugd ggz Zutphen is onderdeel van het regionaal werkende Jeugd ggz. Maar Martine ziet het team in Zutphen eigenlijk als een kleine lokale organisatie. “We hebben korte lijnen, we zijn open naar elkaar. Een veilige plek”,  zo omschrijft ze haar team. “En we zitten dicht bij de mensen, we hebben nauwe contacten met onze verwijzers, andere lokale organisaties, met scholen en gemeenten”.

Zelf een plan geschreven
“Als team zijn we zelfverantwoordelijk, waardoor we als team de verantwoordelijkheid en de vrijheid hebben om ons werk in Zutphen te ontwikkelen. Dat vind ik echt mooi, dat we zo veel zelf kunnen bedenken en ook uit kunnen voeren. Als voorbeeld noemt ze de kidz-poli; een specialisatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar. We zagen de toenemende behoefte aan zo’n specialistische voorziening in onze regio. Daarvoor hebben we een plan geschreven en nu is die poli uitgebreid en draait het als een geoliede machine. Inmiddels is het nog sterker op de kaart gezet bij regiopartners, waardoor we steeds meer aanmeldingen krijgen. Geweldig toch, dat deze kinderen nu eerder in beeld komen"!

Persoonlijke ontwikkeling
“Dus, als je wat wilt, dan kan dat", Martine tempert meteen de verwachtingen: “Nou ja, niet alles natuurlijk. Ook hier moeten we met minder middelen het maximale er uit halen. Maar wat wél kan is dat we zelf actief zijn en dat we ons kunnen ontwikkelen”.

Ontwikkeling is een belangrijk begrip voor Jeugd ggz. Vakinhoudelijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel, maar ook het ontwikkelen van ondernemerschap en samenwerking. Martine herkent dat: “als je iets wilt, dan kan dat, ook op het gebied van scholing. Maar minstens zo goed is wat we doen in onze teampraktijk: plannen maken, maatschappelijk ondernemen en leren werken in nieuwe samenwerkingsverbanden”.

Laagdrempelige jeugd ggz
“De psychiatrie zou laagdrempeliger kunnen worden”. Martine benoemt daarnaast dat ze wel merkt dat de drempel vaker wordt weggenomen door verschillende initiatieven. ”We hebben inmiddels consultatief contact met bijvoorbeeld gemeentes. Er wordt ons dan gevraagd om te sparren of gewoon even mee te kijken”. Martine noemt ook een kennismaking met een gezin om te laten ervaren hoe het is om in behandeling te zijn bij Jeugd ggz. "Zo kunnen we laten zien dat we helemaal geen enge psychiaters en psychologen zijn", lacht ze. ‘’Wat mij betreft mogen deze ontwikkelingen verder uitgerold worden"!