Contact

Welkom bij onze nieuwe locatie in Arnhem.

Wij werken op deze locatie voor de gemeentes Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

 

Bekijk hier onze wachttijden.

E-mailadres
arnhem@jeugdggz.com
Telefoonnummer
(026) 7 856 200
Adresgegevens

Meester B.M. Teldersstraat 3
6842 CT Arnhem

Locatie Meester B.M. Teldersstraat

Crisis situatie

In de regio Arnhem heeft jeugdGGZ geen crisisdienst, hulpvragen met een crisisgevoelig karakter zijn daardoor niet passend bij jeugdGGZ Arnhem. Hierop screenen wij vooraf bij aanmelding. Als je geen hulpverlener hebt, neem dan contact op met je huisarts. 

Ben je in behandeling bij Jeugdggz Arnhem, en ontstaat er toch een crisis, neem dan tijdens kantoor uren in een crisissituatie direct contact op met het secretariaat  (026) 7 856 200, vermeld dat het om een crisissituatie gaat, zij verbinden je dan door met je eigen hulpverlener of een collega hulpverlener.  

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost die uw situatie kan inschatten en contact op kan nemen met de regionale crisisdienst. 

 

Verwijzing regelen

Dit kan via je huisarts, je gemeente (zoals een sociaal wijkteam), een medisch specialist of jeugdarts.

Wat kan Jeugdggz Arnhem bieden?
Jeugdggz Arnhem is een team dat specialistische GGZ-diagnostiek en behandelingen biedt. Het team heeft als speerpunten IMH (Infant Mental Health, 0-6 jarigen en hun ouders) en behandelingen van pubers en adolescenten (12-18 jarigen). Deze ontwikkelingsfases kenmerken zich door thema’s op het gebied van interacties met anderen, separatieprocessen, autonomie-ontwikkeling en regulatie(problemen). In de manier van behandelen van Jeugdggz Arnhem staan deze thema’s, de ouder-kind interactie en de bredere context dan ook centraal.

Hoe biedt Jeugdggz Arnhem behandeling?
Bij Jeugdggz worden behandelingen gestart met een zorgvuldige screening en intake waarin samen met de client de psychische klachten, de hulpvraag en het doel van een behandeling besproken wordt. Vervolgens kan er een diagnostiekfase volgen, gericht op het verder verkennen van factoren die een rol spelen in het ontstaan van de klachten of onderhoudend daarin zijn. Hiermee kan de behandeling vervolgens vormgegeven worden. Behandeling is gericht op het verminderen van klachten en het versterken van bepaalde vaardigheden. Behandeling kan plaatsvinden in de vorm van systeem-gerichte behandeling, ouderbegeleiding, individuele behandeling of therapie zoals traumabehandeling, speltherapie of psychomotore therapie en medicatiebehandeling.

Medewerkers

Annet

Annet Notkamp

Gezinshulpverlener
foto

Anouk Damhuis

GZ-psycholoog
Esmée

Esmée van der Pol

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
Esther

Esther ten Heggeler

Systeemtherapeut / Orthopedagoog Generalist
foto

Henny Terpstra

psychodiagnostisch medewerker
Janna

Janna van de Pol

Klinisch psycholoog
Julianne

Julianne Joosten

GZ-psycholoog
Linda Zwikker

Linda Zwikker

Teamsecretaresse
NIENKE

Nienke Frederiks

Psychomotorische therapeut/ Systeemtherapeutisch werker
Peggy

Peggy de Brouwer

GZ-psycholoog/ IMH-specialist
foto

Sanne klein Goldewijk

GZ-psycholoog
foto

Sanne Hoevenaars

Psychotherapeut/GZ-psycholoog
Soraya

Soraya Lopez Cano

Verpleegkundig Specialist