Welkom bij Jeugd ggz Doetinchem

Jeugd ggz Dimence Groep biedt ambulante specialistische geestelijke gezondheidszorg voor -9 maanden tot 18 jaar en hun omgeving. Dit betekent diagnostiek en behandeling aan kinderen met een vermoeden van psychische ontregeling, waarmee behalve baby’s, peuters, kleuters, kinderen van basisschoolleeftijd, pubers en adolescenten ook het ongeboren kind en zijn ouders worden bedoeld. Het is onze missie om positieve gezondheid en welzijn te bevorderen. Daarbij richten we ons op de veerkracht en mogelijkheden van kinderen, jongeren, gezinnen en hun netwerk. We streven er naar om samen met het kind/de jongere en de ouders te kijken naar het netwerk om hen heen en met alle betrokkenen samen te werken. Zo komen we tot een gedeelde visie op wat nodig is voor het kind om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het dagelijks leven om te gaan. Voor samenwerkingspartners in het voorveld is Jeugd ggz laagdrempelig beschikbaar voor consultatie bij complexere hulpvragen of voor advies.

Positieve gezondheid

Het is onze missie om positieve gezondheid en welzijn te bevorderen. Onze behandelingen zijn daarom gericht op herstel en vergroten van de veerkracht; op het oplossen van problemen en het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Dat doen we door met een bredere holistische benadering te luisteren naar het verhaal van de betrokkenen. En bij te dragen aan het vermogen van het kind/de jongere (en de ouders) om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. We leggen hierbij het accent op de veerkracht van betrokkenen en op wat het leven voor hen betekenisvol maakt. We werken altijd systeem- (en netwerk-) en relatie-gericht. Dat betekent dat ouders, gezin en de omgeving een belangrijke rol spelen in de behandeling van het aangemelde kind of de jongere.

Samen op pad

We hechten veel waarde aan de relatie tussen onze zorgprofessional(s) en de kinderen/jongeren en hun gezinnen, want de kwaliteit van de behandelrelatie zien we als het meest werkzame bestanddeel in de totale behandeling. Gelijkwaardigheid vinden we daarin het allerbelangrijkste. Na een screeningsgesprek volgt de start van de behandeling. We willen in de behandeling de ander écht begrijpen en samen zoeken wat nodig is. Op basis van het verhaal van het kind, de jongere en het gezin bepalen we samen met hen concrete doelen, die opgenomen worden in het behandelplan. Bij elke afspraak toetsen we middels de Feedback Informed Treatment (FIT) of we op de goede weg zijn: ‘wat is de kwaliteit van de relatie, hoe wordt aan de doelen gewerkt en heeft de behandeling betekenisvolle uitkomst voor de betrokkenen. FIT stimuleert de betrokkenen om mee te denken over het proces en zelf regie te nemen als dat kan. Deze werkwijze vermindert uitval en verhoogt de effectiviteit van de behandeling.

Behandelaanbod

We bieden diagnostiek en behandeling voor onder andere trauma, hechtingsproblematiek, stemmingsproblematiek, (sociale) angst, Infant Mental Health (IMH) en ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of autisme. In overleg met de ouder(s) bekijken we welke behandeling het beste past:
· Individuele psychologische behandeling
· Ouderbegeleiding
· Traumabehandeling
· Psychotherapie
· Speltherapie
· Psychomotorische therapie (PMT)
· Ambulante gezinsbehandeling
· Medicamenteuze behandeling
· Systeembehandeling

Contact

Wij werken op deze locatie voor de gemeentes Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.

 

Bekijk hier onze wachttijden.

E-mailadres
achterhoek@jeugdggz.com
Telefoonnummer
0314-712606
Adresgegevens

Koopmanslaan 31
7005 BK Doetinchem

gemeente locatie Jeugd ggz Doetinchem

Crisis situatie

Neem in een crisissituatie direct contact op met je hulpverlener. Buiten kantooruren kan dat via de huisartsenpost. 

Als je nog geen hulpverlener hebt, neem dan contact op met je huisarts. 

Verwijzing regelen

Dit kan via je huisarts, je gemeente (zoals een sociaal wijkteam), een medisch specialist of jeugdarts.

Medewerkers

Adele

Adele

Arts
Anne Onnink

Anne Onnink

Psychodiagnostisch werkende
Arnold Dammers

Arnold Dammers

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Caroline Koers

Caroline Koers

GZ-psycholoog
Francine Leenders

Francine Leenders

Klinisch Psycholoog/ IMH specialist
Iris Schultink

Iris Schultink

Secretarieel medewerker
Joanne Rouwhof - Dijkhuis

Joanne Rouwhof - Dijkhuis

Orthopedagoog
Jildou ter Wal

Jildou ter Wal

GZ-psycholoog
Lydia van Stijn - van Weelie

Lydia van Stijn - van Weelie

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut
Minke Janssen

Minke Janssen

Psychotherapeut/GZ-psycholoog
Myrthe Varenbrink

Myrthe Varenbrink

Orthopedagoog /speltherapeut i.o.
Nicoline van Bebberen

Nicoline van Bebberen

GZ-psycholoog
Sietske Boomsma

Sietske Boomsma

Psychomotorisch therapeut
Yvette Schlief

Yvette Schlief

Gezinsbehandelaar
Yvonne Neijenhoff

Yvonne Neijenhoff

Teamsecretaresse