Wat ouders kunnen doen

Een veilige en stimulerende omgeving bieden

Door middel van spel ontdekken kinderen de wereld om hen heen. Dit helpt hen om vaardigheden te ontwikkelen die zinvol zijn voor het dagelijks leven. Ze moeten dit zelf doen, maar kunnen hier ook de hulp van ouders goed gebruiken. Zorg voor voldoende afwisselend speelgoed dat uw kind voldoende uitdaagt.

 

Er zijn voor je kind

Ieder kind heeft aandacht nodig. Geef als ouders een compliment, een knuffel of een schouderklopje en zeg dat je het goed vindt wat je kind doet en dat je daar trots op bent. Dit verbetert de sfeer en het vergroot de kans dat ze het weer zullen doen!

 

Samen praten

Wanneer je met je kind praat, leer je je kind hoe het moet praten, luisteren en communiceren met anderen. Stel een vraag of bespreek het leukste moment van de dag! Alle kleine gesprekjes tellen als leermomenten voor je kind.

 

Omgaan met de emoties van je kind

Iedereen heeft emoties, dit is heel gezond. Maar soms worden we ermee overspoeld. Een kind moet leren om hiermee om te gaan en kan daarbij de steun van ouders goed gebruiken.

Als ouder is het belangrijk om te benoemen wat je ziet, geef je kind erkenning, help je kind de emoties te uiten en te verwerken.

 

Zelf online aan de slag

Ook zonder de 'officiële weg' via het wijkteam, sociaal team, CJG of de huisarts, kunnen wij misschien helpen. Er is een aantal online modules die jongeren zo kunnen gebruiken, zonder behandelaar en met een eigen inlog.

De modules bieden informatie en oplossingen bij het thema. Er zitten opdrachten bij om mee te oefenen.

Je kan een eigen account aanmaken. Daarmee kun je steeds opnieuw inloggen om verder te gaan met waar je gebleven was. Als je inlogt, zie je de trainingen waar je uit kunt kiezen. Je kunt zo veel trainingen volgen als je zelf wilt.

Er zijn verschillende online-modules beschikbaar.

Wie zijn er nog meer voor je kind

Veel scholen hebben een eigen hulpverlener die gesprekken kan voeren met uw kind. In het voortgezet onderwijs zijn dat bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijker werker, een zorgcoördinator of een vertrouwenspersoon. In het primair onderwijs kan dat een intern begeleider zijn of de directeur van de school.

Maatschappelijk werk of een wijkteam/CJG kan helpen bij het zoeken naar een oplossing.  

 

Naastbetrokkenen

Familie en andere naastbetrokkenen spelen vaak een grote rol bij behandeling. Zij kunnen enorm goed helpen en begeleiden. Daarom betrekken wij hen waar mogelijk bij de behandeling. Naastbetrokkenen zien wij als mede-deskundige, zorgverlener, crisismanager of belangenbehartiger. Maar ze hebben ook te maken met verlies, doordat iemand van wie ze houden ziek is en zich anders gedraagt. Dat geldt voor volwassenen, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen uit de klas of de vriendengroep. Zij hebben te maken met een nieuwe situatie. Dat kost energie en levert soms onbegrip op in hun omgeving. Voor hen bestaan er goede trainingen die worden verzorgd door onze collega's van Impluz. Bekijk het overzicht met trainingen.

Ondersteuning

Wanneer Jeugd ggz betrokken is bij de zorg aan uw dierbare is er ook oog voor ondersteuning aan u. We geven u, naast de cliënt, een centrale rol. We kijken samen met u op welke manier de behandeling het beste gestalte kan krijgen en aan welke vormen van ondersteuning u behoefte heeft. We zijn ons ervan bewust dat hierbij soms sprake is van tegenstrijdige behoeften. Door een goede ondersteuning willen we voorkomen dat de naastbetrokkene zelf overbelast raakt.

In de zorg aan cliënten is de samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkene en hulpverlener belangrijk. Iedere partij heeft zijn eigen inbreng.